แบงก์ชาติ เผยมาตรการเยียวยา แก่ผู้มีหนี้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ปัจจุบัน

ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายระลอกใหม่นี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะรายได้ที่เท่าเดิมแต่รายจ่ายที่เพิ่มขึ้น ล่าสุดวันนี้ (13/1/2564) เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station ได้เผยถึงมาตรการที่ออกมาล่าสุดจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจ และลูกหนี้รายย่อย โดยที่ทาง ธปท. ได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ออกมาดังนี้

– ลูกหนี้บัตรเครดิต

เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด หรือ ขยายเวลาการชำระหนี้ ดอกเบี้ยไม่เกิน 12% (พิจารณาให้ใช้วงเงินที่เหลือตามความสามารถของการชำะหนี้)

– ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ที่มีวงเงินหมุนเวียน เช่น บัตรกดเงินสด

ลดอัตราผ่อนขั้นต่ำ ตามความสามารถในการชำระหนี้ หรือ เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด หรือ ขยายเวลาการชำระหนี้ ดอกเบี้ยไม่เกิน 22% (พิจารณาให้ใช้วงเงินที่เหลือตามความสามารถของการชำะหนี้)

– ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ที่ผ่อนชำระเป็นงวดและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

ลดค่างวดอย่างน้อย 30% โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22%

– ลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อ คือ คนที่กู้รถ ไม่จำกัดวงเงิน

เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ ลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระหนี้

– ลูกหนี้สินเชื่อบ้าน คือ คนที่กู้บ้าน ไม่จำกัดวงเงิน

เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ เลื่อนชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสม

ลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระหนี้

สมัครได้ถึงตอนไหน

ท่านสามารถสมัครขอรับความช่วยเหลือได้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สมัครอย่างไร

1. ผ่านคอลเซ็นเตอร์และแอปพลิเคชันของธนาคารหรือผู้ให้บริการแต่ละแห่ง

2. โทร. 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

3. ทางด่วนแก้หนี้ คลิก

4. คลินิกแก้หนี้ โทร. 02-610-2266