แจงแล้ว เราชนะ ทำไมได้ เงินแค่ 3,500

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงความชัดเจนของรัฐบาลในการจ่ายเงินเยียวย าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ cv รายละ 3,500 บาท ผ่านโครงการ เราชนะ

นายสุพัฒนพงษ์ ยืนยันว่า ฝ่ายเศรษฐกิจจะประชุมกันในวันนี้ จะหารือรายละเอียดการช่วยเหลือว่าเป้าหมายจะเป็นคนกลุ่มใด จะช่วยเหลือในวงเงินเท่าไร จังหวัดใดบ้าง รวมถึงระยะเวลาและวิธีการในการเยียวย า เพราะรายละเอียดที่กำลังประชุมเป็นเพียงกรอบทิศทางที่นายกรัฐมนตรีวางไว้เท่านั้น แต่ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ วางแผนไว้แล้ว

ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาวิจารณ์การช่วยเหลือในครั้งนี้ว่าใช้งบประมาณน้อยกว่ารอบที่แล้ว และดำเนินการช่วยเหลือเพียง 2 เดือนนั้น นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ cv รอบนี้มีความแตกต่างจากรอบแรก ยังไม่ถึงขั้นต้องล็อกดาวน์ภายในประเทศเหมือนรอบแรก เพราะครั้งนี้เราได้เรียนรู้ โดยมีการควบคุมได้ดีในรูปแบบเบาไปหาหนัก และการลดระดับจากหนักไปหาเบา รวมถึงการเรียนรู้และปรับตัวของภาคประชาชนเอง ทำให้รัฐบาลเลือกที่จะไม่ล็อกดาวน์ประเทศอีก ทำให้ธุรกิจทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้ ดำเนินชีวิตได้แทบปกติ มีเพียงเฉพาะปัญหาของร้านอาหารที่มีการกำหนดระยะเวลาให้ปิดในเวลา 21.00 น. ทำให้การพิจารณาเยียวย าในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อน

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวภายหลังการประชุม ชี้แจงข้าราชการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อจัดสรรงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นปีแรก วงเงินรวม 2,400 ล้านบาท จังหวัดละ 25 ล้านบาท ว่า งบประมาณส่วนนี้จัดสรรให้เป็นงบบูรณาการของแต่ละจังหวัด ไปพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทดแทน ที่ต้องการกระจายไปทั่วประเทศ สำหรับช่วยเหลือ ลดรายจ่ายของประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น โดยยืนยันว่างบประมาณส่วนนี้จะกระจายไปถึงพื้นที่ขาดแคลนพลังงาน ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง เช่น บนดอย ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ด้วย ทั้งการสร้างสถานีพลังงานชุมชน ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวมถึงโครงการสูบน้ำบาดาลจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะมีการจัดสรรงบประมาณในปีต่อ ๆ ไปอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อความมั่นใจให้กับท้องถิ่นในการร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน