เฮ สะท้านทุ่ง เงินเข้าแล้ว 33,552 อย่าลืมไปเช็ก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาซโซเชียล ต่างติดตามและต้องบอกว่า ดีมากเลย ครับ และดีใจด้วยกับพี่าข้องชาวนา

ล่าสุด นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

โดยได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 10

โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 4-10 ม.ค. 2564 จำนวน 5 ชนิด

ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว

ซึ่งเป็นการจ่ายชดเชย 10 งวดติดต่อกัน เพราะทุกชนิดยังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้


โดยผลการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบันกับราคาที่ประกันรายได้ พบว่า ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 12,603.41 บาท

โดยมีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 2,396.59 บาท, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 11,998.01 บาท มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 2,001.99 บาท

โดยข้าวเปลือกเจ้า ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 9,498.58 บาท มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 501.42 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 10,885.84 บาท

ซึ่งมีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 114.16 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 11,516.51 บาท มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 483.49 บาท

ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 10 ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 33,552.26 บาท, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 32,031.84 บาท

โดยข้าวเปลือกเจ้า 15,042.60 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 2,854 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 7,735.84 บาท

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน

ซึ่งข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน

นอกจากนั้น ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดใกล้จะหมดแล้ว ส่วนมาตรการอื่น ๆ ในการช่วยเกษตรกร เช่น โครงการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ให้ค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท

ซึ่งเป้าหมาย 1.5 ล้านตัน โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร สหกรณ์เสียดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน

และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการร้อยละ 3 เป้าหมาย 4 ล้านตัน