เฮทั้งประเทศ ออมสินใจดี ช่วยเหลือพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด พักเงินต้น ลดดอกเบี้ย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่  7/1/2563 ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือ พักต้น-ลดดอกเบี้ย ระยะเวลาตั้งแต่ 3-6 เดือน เริ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการด่วนช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบระลอกใหม่ จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย หรือลูกค้าของธนาคารในพื้นที่จังหวัด ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด หรือพื้นที่สีแดง

สามารถขอพักชําระเงินต้นไว้ก่อน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้ แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ ซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3 – 6 เดือน

ธนาคารออมสินเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th วันศุกร์ที่ 8 มกราคมนี้ ลำดับต่อไปเจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อดําเนินการในรายละเอียดต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารออมสิน โทร.1115