เสียงสะท้อนของประชาชน จากโครงการ เราชนะ ขอเบิกเงินสด แบบตอนเยียวยา 5,000

แม้กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนในเร็ววันนี้แล้ว แต่ดูเหมือนวันนี้จะยังได้รับเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับการใช้เงินที่ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ สำหรับกรณีโครงการ เราชนะ จ่าย 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน โดยจะโอนให้อาทิตย์ละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี จนครบ 7,000 บาท แต่ไม่จ่ายเป็นเงินสด ให้ใช้ในรูปแบบสแกนจ่ายค่าสินค้าแทน นั้น

เมื่อสำรวจความคิดเห็นในไลฟ์ของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผ่านทางแฟนเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลัง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในทางเดียวกันคืออยากจะได้เป็นเงินสดแบบที่ไม่ต้องมีการกำหนดเงื่อนไข

หรือโอนเงินเข้าบัญชีให้สามารถเบิกออกมาเป็นเงินสดได้ เหมือนครั้งโครงการเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เพื่อความสะดวกและตอบโจทย์ในเรื่องความเดือนร้อนของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน

อย่างไรก็ตาม ประชาชนบางส่วนก็ขอบคุณมาตรการความช่วยเหลือเยียวยาจากทางรัฐบาลแม้ว่าจะไม่ค่อยถูกใจนัก แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย