เลขทะเบียนรถเบนซ์ ผู้นำร่วมประชุม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า  มา ใหกันแต่ต้น ปี สำหรับนับเบอร ของกปงฉลากซึ้งตรงนี้เป็นแนวทางอีหนึ่ที่เสนอ

วันที่ 5 มกราคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบ Video TeleConference

ซึ่งตามมาตรการป้ องกัน CV-19 ของกระทรวงสาธารณสุ ขที่ห้อ งประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรั ฐบาล เบอร์สวย ช่วยกันหา

โดยมีนายกรั ฐมนตรี รองนาย กรั ฐมนต รี และรั ฐมนตรีปร ะจำสำนักนายกรั ฐ มน ตรี ส่วนรั ฐมนตรีคนอื่น ๆจะป ระชุมผ่า นระบ บ Video Conference มาจากกระทรวง

ภายหลังการประชุม ค รม.เสร็จ วันนี้ บิ๊กป้ อม คุยกับทีมงาน ก่อนที่จะลงมา ขึ้นรถกลับ

โดยมี เสี่ยแฮ๊ง ค์ อนุช า นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ และเลขาฯพร รคพปชร.

และ เสี่ยติ่ง สัมพั นธ์ เลิศนุวัฒน์ ที่ปรึกษารองนา ย กฯ และ ส าวผึ้งณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษ า รมต.อนุชาฯ

พร้อมทีมหน้าห้อง และ นายทหาร ฝ่ายเสนาธิการ. ลงมาส่ง ด้วย

ภาพจาก Wassana Nanuam

โพสต์

ขอบคุณที่มา Wassana Nanuam