เริ่มแล้ววันนี้ ออมสิน เปิดลงทะเบียนกู้ได้สูงสุด 5 หมื่นบาท เช็กเลย

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีคำสั่งให้กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินออกมาตรการเยียวย าผู้ที่ได้รับผลกระท บจาก CV19 ระลอกใหม่ ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก CV19 สำหรับประชาชนทั่วไป SME สินเชื้อดอกเบี้ยต่ำ และ เพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 5 มาตรการ

โดยผู้กู้ต้องคุณสมบัติดังนี้ เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน มีที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน ได้รับผลกระทบจาก CV-19 โดยทั้ง 2 โครงการได้ขย ายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.64 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสิน และเว็บไซต์ www.gsb.or.th ในวันนี้ (15 ม.ค. 64) เป็นต้นไป 5 มาตรการเยียวย า มีดังนี้

5 มาตรการเยียวย า มีดังนี้

1.สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงิน 20,000 ล้านบาท คงเหลือ 2,700 ล้านบาท สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10 เปอร์เซ็น ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรกไม่มีหลักประกัน

2. สินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ไม่มีบุคคลค้ำประกัน ดอกเบี้ย 0.35 เปอร์เซ็น ต่อปี ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

3. SMEs มีที่มีเงิน ขย ายวงเงินเพิ่ม 5,000 ล้านบาท รวมวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท กู้สูงสุด 70 ของราคาประเมิน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี ดอกเบี้ย 5.99เปอร์เซ็น ต่อปี

4. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือ SMEs ภาคท่องเที่ยว วงเงิน 5,000 ล้านบาท คงเหลือ 4,200 ล้านบาท วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน กลุ่มท่องเที่ยว นวดสปาแผนไทย, Supply Chain และ Homestay ดอกเบี้ย 3.99 เปอร์เซ็น

5. Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 10,000 ล้านบาท คงเหลือ 7,800 ล้านบาท สถาบันการเงินปล่อยให้กับผู้ประกอบการวงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ Supply Chain ดอกเบี้ย 2 เปอร์เซ็น ต่อปี

ขอบคุณ เดลินิวส์