เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ จะเดินทางเข้า 5 จังหวัด นี้ ต้องมีเอกสารรับรอง

สืบเนื่องจากสถานการณ์ CV-19 ที่หลายจังหวัดตอนนี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังต้องมีมาตรการคุมเข้ม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไม่ให้ลามไปไกลมากกว่านี้ โดยเมื่อวันที่ 6 มกราคม 63 เพจ ข่าวสารชลบุรี-ระยอง ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ด่วนอย่างมาก เริ่มพรุ่งนี้ 5 จังหวัด ออกนอกพื้นที่ต้องมีเอกสารรับรอง⁣ ⁣ 6 มกราคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) โดยกำหนดมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในการระงับยับยั้ง CV19 ดังนี้⁣ ⁣

ภาพจาก ข่าวสารชลบุรี ระยอง

1. ยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโ ร ค ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน หมอชนะ⁣ ⁣

2. ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวดอย่างยิ่ง ตรวจสอบเส้นทางคมนาคม ใน 5 จังหวัดคือ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร อย่างเข้มข้น บุคคลที่จะอออกนอกพื้นที่ ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น บัตรประชาชน บัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรอง ต่อเจ้าหน้าที่⁣ ⁣

3. ปราบปรามลงโทษผู้กระทำผิดเด็ดขาด จัดการเจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นให้มีบ่อนพนันในพื้นที่อันเป็นต้นตอของการระบาด⁣ ⁣

4. โทษของผู้ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้ติด CV19 ที่จงใจปกปิดข้อมูลเดินทาง ปกปิดไทม์ไลน์ ถือว่ามีความผิดด้วย⁣

ภาพจาก ข่าวสารชลบุรี-ระยอง

ท่านสามารถไปขอใบรับรองการเดินทางข้ามจังหวัดได้ที่ไหน

สำหรับชลบุรี

-ยื่นที่ฝ่ายปกครองทุกอำเภอ.

-สำหรับอำเภอเมืองชลบุรียื่นเอกสาร/กรอกเอกสารที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชลบุรี เปิดตลอด 24 ชม.

-เริ่มขอยืนเอกสารตั้งแต่ 08.00น.ของพรุ่งนี้เป็นต้นไป เอกสารที่ยื่น

1. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรพนักงาน/หนังสือเดินทาง

2. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

3. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบนัดแพทย์ ใบสั่งสินค้า หนังสือให้เดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

หมายเหตุ

-สำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านสามารถขอใบรับรองได้แบบรายเดือน

ขอบคุณ ข้อมูลข่าวสารจากเพจ ข่าวสารชลบุรี ระยอง