เราชนะ ได้สิทธิ์แล้ว มีแอปเป๋าตัง กดยืนยันรับเงิน 7,000 ได้เลย

กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนจำนวนมากในขณะนี้สำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งกระทรวงการคลัง แจงเงื่อนไขผู้ร่วมโครงการ “เราชนะ” ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com เพื่อรับเงินช่วยเหลือคนละ 7,000 บาท ในระยะเวลา 2 เดือน ที่สำคัญคือ คุณต้องมีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี หรือ มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท เป้าหมายช่วยเหลือประชาชน 31 ล้าน 100,000 คน

ความช่วยเหลือแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ทุกกลุ่มได้เงินช่วยเหลือรวมเท่ากันหมด แต่เงื่อนไขต่างกัน โดยกลุ่มแรก ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดิม กลุ่มนี้ได้เงินช่วยเหลืออยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์จะได้เงินเพิ่มอีก 675 บาท, ส่วนผู้ที่ได้เงินช่วยเหลือเดิม เดือนละ 800 บาท ก็จะได้เงินเพิ่มอีก 700 บาท แบบอัตโนมัติ

ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ ผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง หากผ่านเกณฑ์คัดกรองจะมีข้อความแจ้งเตือนแอปฯ เพื่อยืนยันสิทธิ โดยจะได้รับเงินทุกๆ วันพฤหัสบดี ครั้งละ 1,000 บาท

กลุ่มที่ 3 คือ ผู้ที่จะต้องเข้าลงทะเบียนในวันที่ 29 มกราคม-12 กุมภาพันธ์นี้ หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือทุกวันพฤหัสบดี ครั้งละ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

เหตุผลที่ไม่โอนเงินช่วยเหลือรวดเดียว 7,000 บาท เนื่องจากต้องการกระจายการใช้จ่าย ไม่ให้ประชาชนนำไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย พร้อมย้ำ เงินช่วยเหลือครั้งนี้ ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ ต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เท่านั้น เฉพาะร้านค้าที่ลงทะเบียน “เราชนะ”

ส่วนร้านค้าที่เคยลงทะเบียนร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” สามารถเข้ามาลงทะเบียนร่วมโครงการ “เราชนะ” เพิ่มได้อีก ซึ่งรอบนี้เปิดโอกาสให้กลุ่มบริการ เข้าร่วมโครงการได้ด้วย (รถแท็กซี่, รถจักรยานยนต์รับจ้าง แม้กระทั่งรถเมล์ และรถไฟฟ้า ร้านตัดผม หรือ ร้านซักรีดก็ร่วมโครงการได้) และ 06.00 น. เช้าที่จะถึงนี้ ใครยังไม่ลงทะเบียน “คนละครึ่ง มีรอบเก็บตก อีก 1,340,000 สิทธิ

ที่มา Ch7