เราชนะ เยียวย า กดเงินสดไม่ได้ แอปเอิ๊บก็ใช้ไม่เป็น

กระแ สข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้ เมื่อวันที่ 19 ม.ค.63 สืบเนื่องจากกระแสฮือฮาพูดถึงอย่ างมากในสังคมออนไลน์ หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติ โครงการเราชนะ เพื่อช่ว ยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระท บ รอบใหม่ โดยจะแจกเงินเยียวย า 3,500 บาท เป็นเวล า 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.64

ทีมข่าว EasyNews ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณป้า เรื่องเงินเยียวย า สำหรับคุณป้ากล่ าวว่าการใช้แอฟเป๋าตังมันย ากมาก เพราะเราใช้พวกนี้ไม่ค่อยเป็น มันลำบ ากถ้าไปลงทะเบียนผ่านเราชนะ

ส่วนตัวมองคิดว่ารัฐบาล ให้เงินเยียวย าซื้อของทำถูกต้องแล้ว เพราะเขาช่วยคนจนจะได้รับสิทธิเต็มที่ มันแค่ลำบ ากเพราะป้าใช้แอปไม่เป็น โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดมา ป้าได้สิทธินี้แน่นอน แต่แอปนี้ป้าใช้ไม่เป็น

ทั้งนี้ความเดื อดร้ อนทุกคน ส่วนตัวป้ามองเดื อดร้ อนกันทุกคน ป้าก็เข้าใจ ทุกคนต้องทนและสู้กันนะค่ะ การลงทะเบียนคนเยียวย าการใช้แอปต่างๆคิดว่ามันลำบ ากอยู่ แต่ก็ดีใจที่รัฐบาลช่วยและจริงใจต่อกัน 7,000 บาทที่ได้รับต้องใช้หมด 31 พ.ค.64 มองว่าเป็นระยะสั้นเกินไป ข้อเสนอทางรัฐบาลที่จ่ายเงินผ่านแอปป้ามองว่าดีมาก

แต่ประเด็นคือป้าใช้ไม่เป็น สำหรับผู้สูงอายุอย่ างป้าต้องปรับตัวหน่อย แต่ดีใจที่ให้ซื้อของร้านค้าเล็กๆถือว่ารัฐบาลช่วยคนจ นจริงๆ