เพื่อไทยแนะ เปลี่ยน เราชนะ เป็นเงินสด โปรดเห็นใจปชช.ต้องการเอาไปใช้หนี้

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ กล่ าวว่า

ตามที่รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรมว. กล าโหม และ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ได้ออกมาตรการเยียวย า ไทยชนะ ผ่าน ครม.

ให้เยียวย าประชาชน เดือนละ 3,500 บาท เป็นเวล า 2 เดือนแล้วนั้น นอกจากจำนวนเงินจะน้อยไป เพราะแค่วันละ 117 บาท เท่านั้น

และระยะเวล าสั้นไปเพราะไม่น่าจะควบคุมสถานการณ์และกลับมาเป็นปกติ ได้ใน 2 เดือนแน่ แล้วรัฐบาลยังกำหนดว่าจะไม่จ่ายเป็นเงินสดแต่จะจ่ายเข้าบัญชีและเบิกเงินสดไม่ได้ นำไปใช้จ่ายได้แบบโครงการคนละครึ่งเท่านั้น ซึ่งสร้างความไม่พ อใจกับประชาชนเป็นจำนวนมาก เพราะในภาวะที่ลำบา กกันอย่ างมากนี้

ประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดในหล ายกรณี ดังนั้นจึงอย ากให้ พลเอกประยุทธ์ ได้เร่งปรับเปลี่ยนการจ่ายเยียวย าให้กับประชาชน ให้เป็นเงินสดเพื่อบรรเทาความลำบา กของประชาชน

ทั้งนี้ ข้ออ้ างของรัฐบาลฟังแล้วเหมือนอยู่คนละโลกกับความเป็นจริงที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนกันอย่ างมาก การที่ไม่ให้เบิกเงินสดโดยอ้างว่ากลัวประชาชนจะไปซื้อ ล็ อตเตอรี่ บ้าง ก ลัวจะติดมากับเงินสดบ้าง

กลัวจะไปใช้จ่ายเอื้อประโยชน์กิจการของเจ้าสัวบ้าง (ซึ่งเรื่องที่เอื้อประโยชน์จำนวนมากกลับไม่พูดถึง) อีกทั้งยังจะจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ติดต่อกัน 7 สัปดาห์

กลัวว่าประชาชนจะใช้เงินหมดเร็ ว ซึ่งคิดเหมือนประชาชนไม่มีปั ญญาจะบริหารจัดการตัวเองได้ นอกจากนี้ แทนที่จะแจกประชาชนที่กำลังลำบ ากอย่ างทั่วถึง กลับต้องให้ลงทะเบียนผ่านมือถืออีก โดยประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้

พอถูกถามเรื่องนี้ รัฐบาลกลับบอกว่าจะมีการติดต่อบริษัทให้มาจำหน่ายโทรศัพท์มือถือให้ในราคาพิเศษ ให้กับคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสามารถซื้อเพื่อลงทะเบียนเข้าโครงการได้ ซึ่งต้องเสียเงินเพิ่มเพื่อซื้อมือถื อที่หล ายคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้ และยังต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแบบไม่สมเหตุสมผล

โดยทั้งหมดนี้ ดูเหมือนรัฐบาลกำลังสั บสน ทั้งที่คณะทำงานเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยได้เตื อนรัฐบาลแล้วว่าให้คิดให้ดี คิดให้ครบกรอบ ก่อนที่จะออกมาตรการ อย่ าทำแบบ ทราบแล้วเปลี่ยน ที่ต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางหล ายหนเพราะถูกตำหนิมาโดยตลอด แต่อย่ างไรก็ดี

เรื่องนี้อย ากให้รัฐบาลเร่งเปลี่ยนแปลงเป็นการจ่ายเป็นเงินสด เพื่อให้ช่วยประชาชนได้ตรงตามความจำเป็นของประชาชนมากกว่า

โดยที่รัฐบาลก็ต้องจ่ายเงินจำนวนนี้อยู่แล้ว ไม่เข้าใจใจว่าจะไปกำหนดให้ประชาชนยุ่ งย ากเพิ่มขึ้นทำไม กล ายเป็นรัฐบาลที่แจกเงินประชาชนแต่กลับโดนประชาชนด่ ามาตลอด