เผยระยะเวลาใช้เงิน เราชนะ หากใช้ไม่หมด ไม่มีสิทธิใช้เงินต่อ

เป็นโครงการที่ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจในขณะนี้ สำหรับโครงการ เราชนะ ที่มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ เราชนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยแจกเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท

สำหรับเงื่อนไขโครงการเราชนะ จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ.64 สำหรับกลุ่มที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล คาดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะประมาณ 31.1 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินประมาณ 2.1 แสนล้านบาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวว่า สำหรับโครงการเราชนะ คุณสมบัติต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ไม่เป็นข้าราชการ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ ไม่มีรายได้เกิน 3 แสนบาท เงินฝากทุกบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท ใช้แพลตฟอร์มมือถือทั้งหมด เพื่อรับโอนเงิจากรัฐบาล เพื่อลดภาระการต่อคิวเหมือนโครงการเราไม่ทิ้งกัน

ส่วนกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่ต้องลงทะเบียน ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ) กลุมที่ 2 ประชาชนที่มีฐานข้อมูล แอพเป๋าตังค์ เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน (ไม่ต้องลงทะเบียน ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ) กลุ่มที่ 3 ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐ

โดยระยะเวลาการใช้เงินได้ถึง 31 พ.ค.64 หากใช้สิทธิไม่หมด จะไม่มีสิทธิใช้เงินต่อ