เผยคำขวัญวันเด็ก ของชวน หลีกภัย ในปี 2564

พอเข้าสู่เดือนมกราคม เด็กๆ หลายคนน่าจะตั้งตารองานเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ โดยวันที่ 5 ม.ค. 264 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ฐานะประธานรัฐสภาได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ว่า สุจริตและซื่อสัตย์ ยืดหยัดในหน้าที่ ตามวิถีประชาธิปไตย

ทั้งนี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ได้ให้ความชัดเจนถึงเรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (9 ม.ค. 2564) และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ในช่วงนี้ ว่า สำหรับ 28 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ห้ามจัดกิจกรรม โดยเฉพาะที่มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งอยู่ในข้อกำหนด ข้อที่ 2 ที่ออกมาแล้ว

ส่วนสีส้ม และสีเหลืองก็ต้องขอความร่วมมือ เพราะบรรยากาศแบบนี้ไม่ควรจัดดีที่สุด เพราะลูกหลานอยู่ในพื้นที่แอดอัด สัมผัสหยิบจับเครื่องเล่น จึงขอความร่วมมืองดไปก่อน เรายังมีวันจัดงานรื่นเริงได้อีกหลายวัน

คำขวัญวันเด็ก

สุจริตและซื่อสัตย์ ยืดหยัดในหน้าที่ ตามวิถีประชาธิปไตย