เผยขั้นตอน การกดรับเงิน 3,500 ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่คนไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายระลอก 2 ของ CV-19 ทำให้รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาออกมาคือโครงการ เราชนะ รับเงินคนละ 3,500 นาน 2 เดือน สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการจะสามารถกดเงินสด ATM ได้ก็ต่อเมื่อมียอดเงินใน e-Money โดยจะได้จากการลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา หรือเงินเบี้ยความพิการ (ผู้ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ) และโครงการเราชนะ

วิธีกดเงินเราชนะด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบละเอียด

-สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ATM

-ใส่รหัสตัวเลข 6 ตัว

-กดเลือกเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-กดเลือกถอนเงิน

-กดระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน

-กดปุ่มถูกต้อง

-หยิบเงิน

-กดเลือกบันทึกรายการต้องการ

-ระบบจะคืนบัตรให้ท่านหยิบบัตร

-หยิบใบบันทึกรายการ

-ถอนเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 1 สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM

ขั้นตอนที่ 2 ใส่รหัสATMของบัตร

ขั้นตอนที่ 3 กดเมนูบัรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 4 เลือกเมนูที่จะทำธุรกรรม

ขั้นตอนที่ 5 ระบุจำนวนเงิน

ขั้นตอนที่ 6 หยิบเงิน

ขั้นตอนที่ 7 กดใบบันทึกรายการ

ขั้นตอนที่ 8 คินบัตรATM/รับใบบันทึกรายการ