เปิด 4 กลุ่ม ที่ไม่ได้รับเงิน 7,000 โครงการ เราชนะ

วันพรุ่งนี้ (29 ม.ค. 64) จะมีการเปิดให้ลงทะเบียน เราชนะ มาตรการเยียวยาจากรัฐบาล รับเงินคนละ 7,000 บาท แต่ไม่ใช่ทุกกลุ่มอาชีพที่จะได้รับสิทธิ์นี้ เพราะมี 4 กลุ่มอาชีพที่จะไม่ได้รับเงินอย่างแน่นอน ได้แก่

4 กลุ่มที่ไม่ได้ เราชนะ

1. กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

2. กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

3. กลุ่มผู้มีรายได้สูง

4. แรงงานที่ได้รับสิทธิจากการประกันสังคม มาตรา 33

กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

1. กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ได้แก่

1.1 กลุ่มบัตรคนจน 10,127,587 คน (ที่มีรายได้กว่า 30,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 200 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,300 บาท ต่อเดือน

1.2 กลุ่มบัตรคนจน 3,610,436 คน (ที่มีรายได้ระหว่าง 30.000 – 100,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 300 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,200 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้จะได้รับเงินติดต่อกัน 2 เดือน : โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2. กลุ่มคนละครึ่ง / เราเที่ยวด้วยกัน สำเร็จ เปิดใช้บริการแอพฯ “เป๋าตังค์” และผ่านการยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 27 ม.ค.2564 เท่านั้น

ซึ่งจากข้อมูล กระทรวงการคลัง ระบุว่า ระบบต้องคัดกรองคุณสมบัติ ดังนี้

ไม่เป็นราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ไม่เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ

ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33

มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562)

เมื่อกรองคุณสมบัติผ่านแล้ว จะได้รับข้อความให้กดรับสิทธิ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

และ 3 กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลของรัฐ จำนวน 1.7 ล้านคน

หาบเร่ แผงรอย

อาชีพอิสระ

เกษตกร

ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 39 และมาตรา 40

ผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562)

ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบ จะต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564