เปิด 4 กลุ่มอาชีพ ไม่มีลุ้น โดนตัดสิทธิ์โครงการ เราชนะ

เป็นโครงการที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจและเฝ้าติดตามความคืบหน้าอยู่ในขณะนี้สำหรับโครงการ เราชนะ ที่ล่าสุดได้เผย 4 กลุ่มล่าสุด โดน ตั ด สิทธิ์เด็ดขาด ไม่ได้รับเงิน 3,500 นาน 2 เดือน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง

พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ แถลงข่าวมาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาณ ห้อง

ประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เผยว่า จำนวนผู้ที่จะได้รับเงินช่วย

เหลือต้องให้คลังพิจารณาก่อน โดยจะมีการสรุปเพื่อเสนอ ครม.ในวันที่ 19 ม.ค.นี้ โครงการ เราชนะรับเงิน

เยียวย า 3,500 บาท 2 เดือน จะแตกต่างกับโครงการคนละครึ่ง ที่ใครลงก่อนได้ก่อน แต่โครงการนี้ไม่ต้อง

แย่งกัน หากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดกรอง ก็จะได้รับสิทธิ์ทันที คาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระ

ทบได้ภายในสิ้นเดือน ม.ค. นี้ และผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จะได้รับเงินได้อย่างช้าสุดไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือน

ก.พ.นี้ ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการเราชนะจะสามารถจ่าย

เงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนแน่นอน เพราะเป็นการคิดจากฐานข้อมูลประชากรทั้งประเทศ 66 ล้านคน

และมาคัดกรองออกจนเหลือกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือจริงๆ