เปิดไทม์ไลน์หญิงท้อง ติด CV-19 เพิ่งรู้หลังไปตรวจที่ รพ.

เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนไม่ต้องการให้เกิดขึ้น กับกรณีการติดต่อ CV-19  ในหญิงตั้งครรภ์ โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูล CV-19 นนทบุรี ได้มีการเปิดเผยไทม์ไลน์ของผู้ติด CV-19 รายที่ 155 ของระลอกใหม่ จ.นนทบุรี โดยผู้ติดเพศหญิง อายุ 24 ปี อ.บางใหญ่ ซึ่งกำลังตั้งครรภ์ใกล้คลอด

โดยหญิงคนดังกล่าว ตรวจพบว่าติด CV-19 ภายหลังจากไปโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อเตรียมตัววางแผนการคลอดลูก โดยมีไทม์ไลน์ไปห้างสรรพสินค้า ไปคลินิก ไปกดเอทีเอ็มที่หน้า 7-11 และไม่มีอาการป่ว ยใด ๆ

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา ศูนย์ข้อมูล CV-19 นนทบุรี