เปิดใจพ่อแม่ ขึ้นป้ายทว งคืนปั๊มน้ำมัน ย้ำชัด ลู กเ นรคุณ-สะใภ้ ไม่มีสิทธิ

เรียกได้ว่ากล ายเป็นภาพที่ชาวเน็ตต่างเข้าพูดถึงกันเมื่อเร็ วๆนี้ กับภาพป้ายขนาดใหญ่หน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ใน จ.อุทัยธานี เป็นป้ายสีแดง กับข้อความสีขาวตัวใหญ่ ระบุว่า “ความยุติธรรมมีจริง ที่ดินและปั๊ม ปตท. ล านสัก เป็นของนายจิว-นางน้อย (พ่อ-แม่) ลู กเน รคุณ-สะใภ้ ไม่มีสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น”

โดยล่ าสุด (15 มกราคม 2564) เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลังมีทีมข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่ปั๊มน้ำมันดังกล่ าว และสอบถามไปยัง นายจิว เฮน คุง อายุ 84 ปี และนางน้อย พิทักษ์บวรชัย อายุ 79 ปี สามีภรรย าเจ้าของปั๊มในภาพ ซึ่งเผยว่า แต่งงานอยู่กินจนมีลู กด้วยกัน 3 คน ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2523

– ต่อมาได้ขย ายกิจการทำการค้าขา ยน้ำมัน ทั้งปลีกและส่ง และค้าข ายที่ดิน ให้ลู ก ๆ บริหารกิจการแทน และถือครองทรัพย์สินต่าง ๆ แทน

– ปี พ.ศ. 2562 ได้เรียกคืนทรัพย์จากลูก ๆ ทั้งสามคน เพื่อกลับมาแบ่งปันใหม่ให้ถูกต้อง แต่มีเพียงลู กชายคนเล็กคนเดียวที่ยอมทำตาม ส่วนลูกอีกสองคนปฏิเ สธไม่ยอมคืน

– พบว่าลู กสะใภ้เมี ยของลู กคนโต มีเรื่องเสี ยหายเป็นค ดีคว าม ถูกฟ้ องเรื่องชู ้สาว โดยศ าลตัดสินให้ชดใช้เงินค่าเสี ยหาย 2 ล้ านบาท

– ต่อมามีหนังสือแจ้งมาที่ปั๊ม ขั บไ ล่ตนกับภรรย าออกจากที่ดินแห่งนี้ โดยอ้างว่า ลู กสะใภ้ เมี ยลูกคนโต เป็นเจ้าของที่ดิน หลังจากที่ลู กชายคนโตแอบไปโอนเปลี่ยนชื่อให้เมียถือแทน

– ตนและภรรย าต้องนำเรื่องขึ้นสู ้ชั้นศ าลเพื่อขออำนา จศา ลบังคับ เนื่องจากตนเป็นบุคคลต่ างด้ าว แม้จะเกิ ดในเมืองไทยตั้งแต่แรก แต่ไม่ได้แจ้งเกิดทันที ถูกพ่อส่งไปอยู่กับย่ าที่ซัวเถา และอพย พไปอยู่ฮ่องกง ถือสัญชาติจีน ก่อนกลับมาอยู่ไทย

– ที่ต้องขึ้นป้ายประกาศความเป็นเจ้าของที่ดินและปั๊มน้ำมันแห่งนี้ เพราะหลังจากศา ลตัดสินให้ลูกชายคนโตกับลูกสะใภ้โอนที่ดินและปั๊มคืนตนแล้ว เข ายังจะอุทธ รณ์อีก หวังจะฮุ บที่ดิน ไม่ให้พ่อแม่มีที่ซุ กหัวนอ น

– ชาวบ้านและญาติพี่น้องทราบเรื่องก็มาสอบถาม ตนรู้สึกอั บอ ายในการกระทำของลู กชายและสะใภ้ เมื่อสอบถามมากเข้าจึงตัดสินใจขึ้นป้ายประกาศ พร้อมกับนำคำพิพากษาขึ้นติดให้คนที่ต้องการทราบมาอ่านได้

– ยืนยันเรื่องทั้งหมดเป็นความจริง โดยสิ่งที่ตนยอมรับไม่ได้คือคำให้การต่อศ าลของลูกชายคนโต บอกว่าเขาไม่ใช่ลู กที่แท้จริงของตนกับนางน้อย ไปบอกว่าเขาเป็นลูกของเพื่อนตน แม้ท้าให้เจาะเลื อดตรวจดีเอ็ นเอพิสู จน์ความเป็นพ่อแม่ลู กกันก็ปฏิเ สธ