เปิดใจครั้งแรก เก่ง ลายพราง เลิกรา น้องเนย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวใที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า เป็นกำลังใจให้นะ ขอให้คืนดีกั นไวๆ ต่างก็สร้างความสงสั ยให้กับแฟนคลับเป็ นอย่างมากสำหรับ เก่ง ลา ยพ ราง กับ แฟนสาว หลังจากท๊อฟฟี่ สามบาทห้าสิบ  เผ ย ค ลิป เก่ง ลายพราง เผยครั้งแรก หลังเลิ กกับแฟน ขณะเอารถสป อร์ตหรูที่เพิ่งซื้ อมาใหม่มารันอิน โดยมี เก่ง ลายพราง น้องรัก ก็มาด้วย หลังเพิ่งออกจาก เ รื อ นจำ

เก่ง ลายพราง

ก่อนจะอัพเดตเรื่องราวความรักกับ น้องเนย หลังออกจากเ รือ นจำ เก่ง ยอมรับว่าไม่ค่อยได้เจอกัน หลังจากปล่อยออกมาก็เหมือนแยกกันอยู่ ต่างคนต่างอยู่คอนโดคนละที่กัน ตอนอยู่ข้างในเรือ นจำ น้องเนยไปเยี่ยมบ่อย จดเอาไว้ 100 กว่าครั้ง 166 ครั้ง เขาไปเยี่ยมตลอด ดูแลตลอด ฝากเงิ นให้ตลอด อยากได้อะไรเขาก็ซื้อให้ พอถึงวันนี้เราคุยกันจนเข้าใจ ไม่มีใครไม่ดี เราไม่ได้ทะเ ลาะกัน เราคุยแล้วตกลงกันด้วยสัญญ าที่ตกล งกันว่า ความรักทุกวันนี้ เขารักเราเพ ราะอยากดูแลเร า ไม่ได้รักเราเป็นแฟ นแล้ว

น้องเนย เก่ง ลายพราง

เก่ง กล่าวอีกว่า ด้วยความที่ห่างกันนานเกินไป ความรู้สึกเขาเปลี่ยนไป แต่เขาก็ยังอยากดูแลเราเหมือนเดิม เราเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรย า เป็นคนที่จะคอยช่วยเหลือกัน ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกัน ถามว่าวันนี้ถ้าเนยจะมีคนอื่นเก่งก็ไม่ว่าอะไร เก่ง กล่าวว่า ไม่ว่าอะไรเลย เขาก็บอกผมว่าถ้าพี่จะมีแฟนใหม่ก็ได้ นะ เราก็ยังคุ ยกัน ดูแลกันเหมือนเดิม ตราบจนเนยมีแฟ นใหม่หรือผมมีแฟนใหม่ ปรึ กษากันทุกเรื่อง ทำงานร่วมกันปกติ มีเอฟซีช อบเราทำกิจกรรมร่ วมกัน ถ่ายคลิ ป เต้นกัน

เมื่อถามว่าต่างคนต่างมีคนใหม่หรือเปล่า เก่ง ยืนยันผมก็ไม่มี เขาก็ไม่มี ยังเป็นคนที่คอยช่วยเหลือกันตลอดไป ถามว่าจากนี้จะมีแฟนอีกไหม เก่ง กล่าวว่า ตอบตรงๆ ก็คงต้องมี เป็นไปไม่ได้เราจะรัก ผู้ห ญิงคนนี้แค่คนเดียว เรายังรั กอยู่ แต่ปรึกษากันแล้ว มาเจอจุดหนึ่งเข้าใจว่าถ้าเราไม่ได้รักกันไปจนแ ก่ ต่างคนอยากใช้ชีวิ ต แยกทางกันได้ ยังเป็นเพื่อนดูแลกันได้ อย่าดร าม่า เราพอใจในการตั ดสินทั้งสองฝ่าย ไม่มีใครทะเล าะกัน เก่งกล่าว เมื่อถามว่าคนจะมองสร้างกร ะ แ สเดี๋ยวก็ดีกันพวกยูทูบเบอร์ เก่ง ยืนยันเรื่องจริง ไม่ได้สร้างกร ะแ ส