เปิดอีก 2 กลุ่มเข้าข่ายโดนตัดสิทธิโครงการ เราชนะ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก หลังจากที่รัฐบาลประกาศโครงการ www.เราชนะ.com โดยมีจุดประสงค์ช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ทำอาชีพอิสระ ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจะได้เงินช่วยเหลือ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมไม่เกิน 7,000 บาทนั้น

ล่าสุด วันที่ 21 มกราคม 2564 ในโครงการ เราชนะ จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทาง www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นวันแรก โดยนอกเหนือจากผู้ที่เป็นข้าราชการ ผู้ที่อยู่ในประกันสังคม มาตรา 33 แล้ว ยังมีคนอาชีพอิสระหลายคน ที่มีรายได้เกิน 3 แสนบาทต่อปี หรือมีเงินฝากในบัญชีเกิน 5 แสนบาท ก็จะถูกตัดสิทธิไปด้วย จึงเกิดคำถามที่ว่า ทางรัฐบาลจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเข้าข่าย 2 กลุ่มนี้ โดย ฐานเศรษฐกิจ ได้ออกมาเผยแล้วว่า

1. กลุ่มผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท หลังจากที่ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนแล้ว ทางกระทรวงการคลังจะตรวจสอบว่าท่านได้มีการยื่นแบบแสดงรายได้การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ หากยื่นก็จะดูว่ามีรายได้ก่อนหักค่าลดหย่อนเกิน 300,000 บาท หรือไม่

ส่วนในกรณีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา ยังไม่เคยยื่นแบบแสดงรายได้การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาก่อน

กระทรวงการคลังก็จะยกประโยชน์ให้กับผู้ขอรับสิทธิรายนั้น ๆ หากมีคุณสมบัติอื่นครบก็จะได้รับสิทธิเงินเยียวยา 3,500 บาท

2. กลุ่มผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท โดยหลังจากลงทะเบียนแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าบุคคลที่ลงทะเบียนเอาไว้นั้นมีบัญชีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาท หรือไม่ หากไม่เกินและมีคุณสมบัติอื่นครบก็จะได้สิทธิรับเงินเยียวยา 3,500 บาท