เปิดสถานที่ นำเงินจากโครงการ เราชนะ มาใช้จ่ายได้

ในที่สุดก็ผ่านมติเห็นชอบแล้วสำหรับมาตรการเยียวประชาชนโครงการ เราชนะ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้อนุมัติมาตรการ เราชนะ กระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รอบใหม่

ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขโครงการเราชนะ รัฐบาลจะแจกเงิน 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 30-35 ล้านคน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.64

โดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ตามสถานที่ที่กำหนด ประกอบด้วย

1.ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

2.ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

3.ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ

ส่วนรถเมล์ขสมก. รถร่วม รถไฟฟ้า แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซด์ ต้องมีแอพพลิเคชันถุงเงิน จึงจะร่วมโครงการได้ ร้านค้าที่ให้บริการก็สามารถสมัครเพื่อรับสิทธิ์ได้ เช่น ร้านโชห่วย ร้านตัดผม