เปิดภาพไอเดียตลาด open air มีการเว้นระยะห่าง เป็นระเบียบ ปลอดภัย ไม่ต้องหยุดขาย

จากสถานการณ์การแพร่กระจายในประเทศไทย ส่งผลให้สถานที่หลายแห่งต้อปิดตัวลงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย แต่ที่ต่างประเทศก็ได้มีมารตรการแก้ไขปัญหาสำหรับพ่อค้าแม่ค้าด้วยเช่นกัน โดย เมื่อวันที่ 6 มกราคม เพจ ภัยพิบัติ 12 ประการ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ตลาดแบบพม่า open air อากาศถ่ายเทกว่า ไม่จำเป็นต้องปิดตลาด สงสารพ่อค้าแม่ค้าต้องหาเช้ากินค่ำดูแลครอบครัว เรียกได้ว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยทีเดียว

โพสต์ดังกล่าว

เป็นระเบียบมาก

เรียบร้อบสวยงาม

พ่อค้าแม่ค้าก็จะได้ไม่ต้องหยุดขา ย

บ้านเราก้น่าทำบ้าง

ชื่นชมตลาดเว้นระยะห่างของพม่า

เรียกได้สวยงามปลอดภัย และเป็นระเบียบมากๆเลยทีเดียว

ขอบคุณ เพจ ภัยพิบัติ 12 ประการ