เปิดพื้นที่ขายกุ้งสดราคาถูก ตัวเป็นๆ จากบ่อ พร้อมเผาฟรี

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยล ต่างติ ดตามและต้องบอกว่า น่ากินมาก เห้นแล้วหิว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ม.ค.64 ที่อาคารหน้าสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ได้มีประช าชนจำนวนมากมารับบัตรคิว ต่อแถวยาวอย่างเป็นระเบียบ

เพื่อซื้อกุ้งก้ามกรามเผา สดๆ ที่เกษตรกรชาวสุพรรณบุรี-นครปฐ มนำ มาจากบ่อเลี้ยง กุ้ง เพื่อนำมาจำหน่ายในราคาถูก หลัง ประสบปัญหาการส่งขายในท้องตลาด

เนื่องจากการแพร่ CV-19 ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายกุ้งได้ตามปกติ อีกทั้งชาวบ้านยังกลัวการบริโภคกุ้ง จนราคาตกต่ำ สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เปิดเผยว่า จากปัญหา CV-19 ทำให้ประชาชนไม่กล้าบริโภคของทะเล

โดยเฉพาะกุ้ง ซึ่งทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ผู้ค้ากุ้ง ต่างได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

โดยทั้งๆ ที่หลายฝ่า ยที่เกี่ยวข้องก็ออกมายืนยันแล้วว่ากุ้งทุกชนิด ทุกขนาดสามารถนำมาบริโภคได้ ไม่มีอันตรายใดๆ

นายสมนึก กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลนครนนทบุรี เล็งเห็นความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้ง จึงไ ด้ประสานร่วมมือกับเกษ ตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุพรรณบุรี

และจังหวัดนครปฐม จัดมห กรรม “รวมน้ำใจชา วนนท์ ช่วยเห ลือเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง  นำกุ้งตัวใหญ่ๆ ตัวเป็นๆ

หรือที่เรียกกันกุ้งก้ ามกรามมาจำหน่ายที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อเป็นการ อุดหนุนเกษตรกรผู้เลี้ย งกุ้งก้ามกราม จากจังหวัดนครปฐม, สุพรรณบุรี

โดยจะจำหน่ายกุ้งก้ามกรามในราคาถูก อาทิ ตัวผู้ 10-12 ตัวโล จากรา คาปกติ 380 บาท เหลือ 280 บาทตัวผู้ 16-18 ตัวโล ราคาปกติ 300 บาท เหลือ 220 บาท

ตัวผู้ 13-15 ตัวโล ราคาปกติ 330 บาท เหลือ 240 บาท ตัวเมีย 20-25 ตัวโล ราคาปกติ 260 บาท เหลือ 180 บาท  พร้อมบริการเผากุ้ง ให้ฟรี และยังสามารถใช้บริการค นละครึ่งได้อีกด้วย

ทั้งนี้จะเริ่มจำหน่ายในวันศุกร์ที่ 8 ม.ค. 64 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ.บริเวณหน้าสำนักงานเทศ บาลนครนนทบุรี อาคาร 1 จากนั้นเวลา 15.00 -18.00

จะจำหน่ายขายกุ้งก้ามกรามอีกรอบบริเวณ ณ.ริมเขื่อนท่ าน้ำนนทบุรี โดยจะจำหน่ายในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ จนกว่าสินค้าจะหมด

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวนนทบุรีที่นิยมทาน กุ้งเผามาร่วมกันอุดหนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้ในวันและเวลาดังกล่าว

นายพิพัฒน์ ภัทรภากรกนก อายุ 45 ปี เจ้าของบ่อกุ้ง 30 ไร่ จากจังหวัดสุพรรณบุรี ที่นำกุ้งมาจำหน่าย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทางนายกและเทศบาลนครนนทบุรี

ตรงนี้ที่เปิดโอกาสให้นำกุ้งมาจำหน่ายในวันนี้ เพื่อบ รรเทาความเดือดร้อนข องเกษตรกร ตนนำกุ้งมา 1,500 กิโลกรัม มาจำหน่ายในวันนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากพี่น้องชาวนนทบุรี

ทำให้กุ้งที่เตรียมมาหมดในเวลาอันรวดเร็ว ก็รู้สึกดีใจ ที่สามารถจำหน่ายกุ้งได้ และต้องขอ โทษหลายๆ คนด้วยที่เผากุ้งให้ไม่ทัน จนบา งคนต้อง จับกุ้งใส่ถุงชั่ง กิโลนำกลับบ้านไปเผาเอง