เปิดข้อมูลที่ต้องรู้ ก่อนลงทะเบียน เราชนะ รับเงิน 7,000 เริ่มวันพรุ่งนี้

เป็นโครงการที่ประชาชนต่างตั้งตารอที่จะลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้เป็นอย่างมาก สำหรับโครงการ เราชนะ มาตราการที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ รอบใหม่ โดยแจกเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาทตั้งแต่เดือนก.พ.-มี.ค.64 ซึ่งจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนจะเกิดขึ้นในวันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.64 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com นั้น

สำหรับ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน 1.ผู้มีสัญชาติไทย 18 ปีขึ้นไป 2.ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 3.ไม่เป็นข้าราชการ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง 4.ไม่รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ และ5.ไม่มีรายได้เกิน 3 แสนบาท เงินฝากทุกบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท

โดยมี 3 กลุ่มที่ได้สิทธิ เราชนะ กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จำนวนประมาณ 14 ล้าน คน กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน โดยได้รับสิทธิ์ทันที แบ่งเป็น ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับเพิ่มสัปดาห์ละ 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน บาท ผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จะได้รับเงินเพิ่มเป็น 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็น 2,800 ต่อเดือน การโอนเงิน จะโอนเงินให้สัปดาห์ละครั้ง โดยเงินจะเข้าครั้งแรก วันที่ 5 ก.พ.64 และต่อไป จนกว่าจะครบ 7,000 บาท

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง และผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว กลุ่มที่อยู่ใน G-wallet เช่น ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน แต่จะต้องกด Consent หรือ ยินยอม เพื่อให้รัฐเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในเรื่องของรายได้เพิ่มเติม โดยผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท โดยเมื่อตรวจสอบแล้วผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินเข้าเป๋าตังเช่นเดียวกัน โดยจะได้เป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท โดยจะเริ่มจ่ายครั้งแรกในวันที่ 18 ก.พ.นี้

และ กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลของรัฐ ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง หรือประชาชนที่ไม่ได้มีฐานข้อมูล จะเปิดให้ลงทะเบียนใน www.เราชนะ.com วันที่ 8 กุมภาพันธ์ โดยจะโอนเงินช่วยเหลือทุกวันพฤหัสของสัปดาห์ โดยจะเริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ทั้งนี้สำหรับ บุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่ 3 ได้แก่ หาบเร่ แผงรอย อาชีพอิสระ เกษตกร ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 39 และมาตรา 40 ผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.62) ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษีปี62 โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะสามารถใช้วงเงินได้ถึงเดือน พฤษภาคมนี้เท่านั้น หากใช้สิทธิ์ไม่หมดไม่มีสิทธิ์ใช้เงินต่อ