เตรียมแจกเงินต่อ คลังฯออกมาพูดแล้ว คนละครึ่งเฟส3 รอบใหม่

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮื อฮาเป็นอย่ างมาก จากกรณีกระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่ง รอบเก็บตก ผ่าน www.คนละครึ่ง.com จำนวน 1.34 ล้ านสิทธิ์ เมื่อเวล า 06.00 – 23.00 น. วันที่ 20 ม.ค. โดยเวล าผ่านมาเพียง ไม่ถึง 10 นาที จำนวนสิทธิ์ คงเหลือ 0 สิทธิ์ นั้น

รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงการคลัง เตรียมพิจารณาโครงการคนละครึ่งเฟส 3 อีกครั้ง หลังจากที่ครบกำหนดระยะที่ 1-2 เนื่องจากมาตรการได้รับความสนใจจากประชาชนอย่ างมาก เบื้องต้น อาจจะต้องเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด แต่จะต้องให้ครอบคลุมประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์ด้วย

คนละครึ่งเฟส 3 มีความเป็นไปได้ว่าจะมีต่อ ขึ้นอยู่กับฝ่ายนโยบาย จะตัดสินใจถึงความเหมาะสมในสถานการณ์ตอนนั้นอย่ างไร ยังจำเป็นต้องมีมาตรการหรือไม่

ถ้ามีก็อาจจะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด 15 ล้ านคนแรกที่เคยได้สิทธิ์ ก็ต้องมาลงใหม่ แล้วขย ายการลงทะเบียนเป็น 20 ล้ านคนก็ได้ ส่วนเงินช่วยเหลือ และ ระยะเวล า ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แต่งบประมาณในส่วนฟื้นฟู จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้ านล้ านบาท ยังมีอยู่เพียงพอ

ก่อนหน้านี้ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะ และ คนละครึ่งรอบเก็บตกว่า มาตรการยังไม่จบแค่นี้ ให้รอดูฉากต่อไป

นายอาคม กล่ าวว่า การดำเนินโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 จะพิจารณาหลังจากสิ้ นสุดโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ในสิ้นเดือนมี.ค. 2564

เนื่องจากไม่อย ากทำให้ประชาชนสั บสนทั้ง โครงการคนละครึ่ง และ เราชนะ จึงจะให้โครงการต่าง ๆ จบก่อน จึงจะมีการพิจารณาอีกครั้ง