เตรียมตัวให้พร้อม พรุ่งนี้เปิดให้ลงทะเบียน เราชนะ รับเงิน 7,000

เป็นโครงการที่ประชาชนกำลังตั้งตารอเป็นอย่างมาก สำหรับโครงการ เราชนะ มาตรการจากรัฐบาลที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ cv ระลอกใหม่ โดยแจกเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท

ธนาคารกรุงไทย ได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมโครงการ เราชนะ ที่รัฐบาลจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจำนวนไม่เกิน 7,000 บาท ระยะเวลาโครงการ ตั้ง 29 ม.ค.-31 พ.ค.2564

กลุ่มที่ได้รับสิทธิเราชนะ ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียนและได้รับเงินผ่านบัตรโดยอัตโนมัติ 2.ผู้ที่ยืนยันตัวจนเปิด g-wallet ในแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ภายในวันที่ 27 ม.ค. 2564 นั้น ไม่ต้องลงทะเบียน และผู้ที่ไม่มีฐานข้อมูล ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ. 2564 ซึ่งกลุ่มที่ 2 และ 3 จะต้องถูกคัดกรองตามเกณฑ์ก่อนว่ามีสิทธิในโครงการเราชนะหรือไม่

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะนั้น จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งขั้นตอนจะคล้ายกับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของรัฐที่ผ่าน ๆ มา อาทิ มาตรการเราไม่ทิ้งกัน หรือ โครงการคนละครึ่ง

เข้าสู้เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ลงทะเบียน สำหรับประชาชน

อ่านเงื่อนไข ข้อกำหนดของโครงการเราชนะ และกดยินยอม

กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์

รอรับรหัสยืนยัน โอทีพี และ กรอกรหัสเพื่อยืนยัน

เมื่อเสร็จสิ้น ระบบจะระบุว่า ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะต้องเข้ามาตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ตั้งแต่ วันที่ 8 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้เข้าได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะโดยอัตโนมัตินั้น เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จ ระบบจะแจ้งเตือนท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

กลุ่มที่ได้รับสิทธิเราชนะแล้ว สำหรับ กลุ่มที่ 2 และ3 และได้รับเงินผ่าน g-wallet ในแอพฯ เป๋าตัง โดยมีขั้นตอนการยืนยันสิทธิ ดังนี้

เข้าสู่แอพพลิเคชัน เป๋าตัง และกด g-wallet

กดเข้าที่ป้ายระบุว่า เราชนะ

ยินยอม ข้อตกลงและเงื่อนไข

ระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน และยืนยัน เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเปลี่ยนเป็น หน้าจอการใช้จ่าย ซึ่งรูปแบบและวิธีการใช้คล้ายกับโครงการคนละครึ่ง

สำหรับร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยร้านธงฟ้าและร้านในโครงการคนละครึ่งนั้นไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่

ส่วนวิธีการใช้จ่ายของในร้านธงฟ้าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้ผ่านเครื่องรูดบัตร (EDM) โดยใช้สิทธิผ่านโครงการเราชนะ เริ่มใช้วันที่ 5 ก.พ. 2564 รวมทั้งรับเงินผ่านแอพพลิเคชั่น ถุงเงิน ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ใช้เงินในโครงการเราชนะผ่าน g-wallet ในแอพฯ เป๋าตัง เหมือนกับการรับเงินในโครงการคนละครึ่ง

โดยขั้นตอนการรับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของร้านธงฟ้า ร้านในโครงการคนละครึ่ง และเราชนะ ดังนี้ 1.เข้าสู่แอพฯ เป๋าตัง เลือก ปุ่มเราชนะ 2.เลือก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.แสกนบัตร ผ่านกล้องโทรศัพท์มืถือ ในแอพฯ 4.กรอกจำนวนเงิน 5.ยืนยันการชำระเงิน 6.ใส่รหัสพิน 6 หลักของผู้ถือบัตรหรืสแกนใบของผู้ถือบัตร 7.ทำรายการสำเร็จ