เตรียมตัวให้ดี เผยขั้นตอนการลงทะเบียน โครงการ คนละครึ่ง รอบเก็บตก ให้ได้รับสิทธิ

นับถอยหลังเตรียมรอลุ้นได้เลยสำหรับการลงเบียนโครงการ คนละครึ่ง รอบเก็บตกจำนวน 1.34 ล้านสิทธิ เป็นสิทธิที่มาจากโครงการระยะที่ 1 และ ผู้ที่ครบกำหนดต้องใช้จ่ายครั้งแรกในเฟส 2 แต่ไม่ปรากฎการใช้สิทธิ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเหมือนเฟสแรกและเฟสสอง จนกว่าสิทธิจะเต็มจำนวน

วิธีลงทะเบียน คนละครึ่ง

เข้าไปที่ www.คนละครึ่ง.com เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. วันที่ 20 ม.ค. เป็นต้นไป จนกว่าสิทธิจะหมดลง

วิธีการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้สิทธิ

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

เลือก ลงทะเบียน (ปุ่มสีเหลือง)

กดปุ่ม ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน (สีแดง)

กดยอมรับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

กรอกข้อมูลชื่อ-สกุล

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน

วัน เดือน ปีเกิด หากมีเฉพาะเดือน / ปีเกิด หรือปีเกิดอย่างเดียว ให้คลิกตามนั้น

กรอกเบอร์โทรศัพท์เครื่องที่จะติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งใช้จ่าย

กรอกอีเมล (ถ้ามี) ถ้าไม่มีข้ามได้

ขั้นตอนสำคัญ การลงทะเบียน

รอ OTP ซึ่งจะส่งมาทาง SMS หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน

อย่ากดขอ OTP ซ้ำหากตัวนับถอยหลังยังไม่จบ

กรอกตัวเลข OTP ที่ได้รับลงไป

รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน ยืนยันภายใน 3 วัน

ติดตั้งแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตน

หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วันจะถูกตัดสิทธิและเปิดสิทธิให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเพิ่ม โครงการคนละครึ่ง รัฐบาลจะช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน/ต่อคน หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ