เตรียมตัวรอได้เลย เยียวยารอบ 2 มาแน่ เช็กสถานะรอเลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก ล่าสุดนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา

โดยมอบหมายให้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น

โดยสั่งการให้นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เตรียมพร้อมสำหรับการเยียวยาเกษตรกร เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สามารถเสนอให้รัฐบาลพิจารณาได้ทันทีที่รัฐบาลมาตรการเยียวยาที่ชัดเจนแล้ว

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะนายทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนใน โครงการเยียวยาเกษตร เมื่อปี 2563

พบว่ามีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกือบ 8 ล้านราย ได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 15000 บาท ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรโดยตรง เดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2563

นายทองเปลว กล่าวว่า ในรอบนี้ เน้นจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรให้ครอบคลุมเกษตรกรรายใหม่และที่ตกหล่น ให้สามารถลงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับสิทธิเยียวยาได้ครบถ้วน โดยต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ที่ดำเนินการครั้งแรกนั้น สศก. ในฐานะนายทะเบียน ได้จัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและได้ตรวจสอบแล้ว ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรกว่า 1 แสนล้านบาท

นายทองเปลว กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรฯ พัฒนาปฏิรูปการบริหารและการบริการด้วยเทคโนโลยีเช่นจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติมี Big Data ทำให้มีฐานข้อมูลเกษตรกรพร้อมดำเนินการในทุกภารกิจ

จากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกลางปีที่แล้ว สามารถส่งฐานข้อมูลเกษตรกรให้ธ.ก.ส.ภายใน 5 วันทำการ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติช่วยเหลือเกษตรกร โดย รมว. เกษตรฯ ห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบระลอกใหม่และย้ำให้ช่วยเหลือเร็วที่สุด

เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะ เพื่อรอลุ้นสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร รอบ 2 ได้ตามช่องทางต่าง ๆ 5 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. แอปพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล หรือ Farmbook

2. เกษตรกรด้านพืช ชาวนา ชาวสวนและหม่อนไหม ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ กรมส่งเสริมการเกษตร

3. เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมปศุสัตว์

4. เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่ขึ้นทะเบียนกับ การยางแห่งประเทศไทย

5. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ ชาวประมง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมประมง