เช็คเลย เปิดสิทธิ บัตรคนจน รัฐบาลใจป้ำ จ่ายอีก 7,000 บาท

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับ และเรียกได้ว่า วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลได้เปิดให้ใช้บัตรสวัสดิการ หลังผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

ล่ าสุด เราชนะ เป็นโครงการใหม่ของรัฐบาล ที่เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเนื่องในสถานการณ์การ cv ระลอกใหม่ จำนวน 7000 บาท รวมระยะเวลา 2 เดือน (ก.พ. ถึง มี.ค.) โดยเปิดสิทธิพิเศษให้สำหรับบุคคล 2 กลุ่ม ที่จะได้รับสิทธิโดยไม่ต้องลงทะเบียน

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ได้เพิ่ม 3,500 บาท

หนึ่งในกลุ่มบุคคลที่จะได้รับสิทธิดังกล่ าว คือ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน โดยรัฐจะโอนเงินเข้าบัตรโดยอัตโนมัติ จำนวน 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564

ส่วนการโอนเงินในงวดแรก ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติได้รับสิทธิเยียวย านี้ จะเริ่มโอนในช่วงสิ้นเดือน มกราคม หรือ ต้นเดือน กุมภาพันธ์ เป็นอย่ างช้า

ทั้งนี้ รายละเอียดของมาตรการข้างต้น กระทรวงการคลังจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า มกราคม-มีนาคม 2564 ได้เพิ่ม 500 บาท

อีกหนึ่งสิทธิที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้ควบคู่กับ เงิน 7,000 บาท คือ มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรฯ อัตโนมัติ ในระยะที่ 2 จำนวน 500 บาท ต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 โดยจะโอนเงินในทุกวันที่ 1 ของเดือน

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่ าว ผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ได้เพิ่ม 500

ก่อนหน้านี้ ในช่วง ตุลาคม-ธันวาคม 2563 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เคยได้รับสิทธิประโยชน์ เพิ่มเงิน 500 บาท ในระยะที่ 1 มาแล้ว หลัง ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กันย ายน 2563

สำหรับการเพิ่มเงินจำนวน 500 บาท ทั้ง 2 ระยะ ได้กำหนดไว้ดังนี้

ผู้ถือบัตรฯ โดยมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ซึ่งปกติได้รับเงินเงินจากรัฐ 300 บาท จะได้เพิ่ม 500 บาท รวมทั้งสิ้น 800 บาท

ผู้ถือบัตรฯ โดยมีรายได้อยู่ที่ 30,000-100,000 บาท ซึ่งปกติได้รับเงินจากรัฐ 200 บาท จะได้เพิ่ม 500 บาท รวมทั้งสิ้น 700 บาท

พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ได้เพิ่ม 1,000 บาท

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ cv ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

มาตรการดังกล่ าว เป็นการเพิ่มเงินช่วยเหลือ พร้อมกับมาตรการเยียวย า เราไม่ทิ้งกัน ที่จะได้รับเงินคนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เช่นกัน

อีกทั้งยังมีเงื่อนไขว่า ผู้ที่จะได้รับเงิน 3,000 บาทข้างต้น จะต้องไม่เคยได้สิทธิหรือเข้าร่วมในโครงการช่วยเหลืออื่น ๆ จากรัฐบาล สิทธิอื่น ๆ ที่ได้รับ

นอกจากการเพิ่มเงินการใช้จ่ายแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังจะได้สิทธิอื่น ๆ อีก อาทิ ค่ารถโดยสารสาธารณะ สิทธิการลดค่าไฟ หากใช้กำลังไฟตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข สิทธิการลดค่าน้ำประปา รวมถึงการได้สิทธิคืนภาษี VAT 5% อีกด้วย ลงทะเบียนรอบใหม่ ต้นปี 2564

นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจ น จะเปิดให้ลงทะเบียนในต้นปี 2564 ซึ่งขณะนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไข

ส่วนสวัสดิการที่เคยได้รับจะเหมือนเดิม แต่จะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณาถึงรายละเอียด วิธีเช็กเงินเข้าบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ

โทรหมายเลข 02-109-9235

กดหมายเลข 3 หลังได้รับการตอบรับจากระบบ

จากนั้นกดหมายเลข 2

กดหมายเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 6 หลัก หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน

สุดท้ายกดรหัส ATM คู่บัตร 6 หลัก (ที่เป็นรหัสผ่าน)