เช็กเลย โครงการ เราชนะ ใครไม่มีสิทธิรับเงิน 3,500 บาท

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามสำหรับโครงการ เราชนะ จ่าย 3,500 บาท 2 เดือน ครอบคลุมอาชีพอิสระ เกษตรกร 30 ล้านคน คล้าย เราไม่ทิ้งกัน คาดใช้เงิน 2.1 แสนล้าน นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่ าวว่า ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ จะยังสามารถได้รับสิทธิเยียวย าตามโครงการเราชนะอยู่ แต่วิธีการเปิดลงทะเบียน หลักเกณฑ์ จำนวนผู้ได้รับสิทธิ การจ่ายเงิน

ทางกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาอยู่ ซึ่งจะได้ข้อสรุปและเสนอรายละเอียดต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในสัปดาห์หน้า โดยสมมติฐานการจ่ายเงินเยียวย าจะพิจารณาคนไทยทั้ง 66 ล้านคน และตัดผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิออก เช่น ผู้มีรายได้สูง ผู้ได้รับการเยียวย าจากประกันสังคม เป็นต้น

ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่ าวว่า เบื้องต้นกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวย า 3,500 บาท ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ผู้มีรายได้สูง, โดยจะมีการกำหนดเกณฑ์ของรายได้อีกครั้ง ส่วนกลุ่มที่จะได้ในเบื้องต้น จะมีผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 เป็นต้น

สำหรับวิธีการจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และแอพพลิเคชันเราชนะ แต่สำหรับบางคนที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้ว และเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ เช่น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาจไม่ต้องมาลงทะเบียนเพิ่ม ซึ่งรัฐจะนำฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาประกอบการพิจารณา ซหลังจากนี้จะสรุปและแจ้งทางการอีกครั้ง

ด้านนางสาวกุลย า ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)กล่ าวว่า คุณสมบัติผู้ที่จะไม่ได้รับสิทธิในเบื้องต้น ประกอบด้วย

1.ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 11 ล้านคน ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรการ 39 และมาตรา 40

2.ข้าราชการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ล้านคน

3.ผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ โดยอาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก

ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน จะได้เข้ารับสิทธิอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเข้ามาลงทะเบียน ขณะที่ผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐซึ่งมีแอพพลิเคชั่นเป๋าตังอยู่แล้ว เช่น โครงการคนละครึ่ง จำนวน 15.3 ล้านคน กระทรวงการคลังจะดึงข้อมูลมาพิจารณา ถ้ามีรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ

ส่วนผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินอัตโนมัติ ซึ่งต้องรอรับเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยไม่ต้องลงทะเบียน ขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์แต่ไม่ได้มีฐานข้อมูลในแอพพลิเคชั่นเป๋าตังจะได้รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์