เช็กเลย เดือนกุมภาพันธ์นี้ กลุ่มที่ได้รับเงินเข้า 4,300 บาท

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ ผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเฮ เตรียมตัวลุ้นบัตรคนจนรับเงินเข้าบัญชีสูงสุด 4,300 บาท จากมาตรการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน โครงการ เราชนะ ซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนก็จะได้รับเงินในส่วนนี้ด้วย

สรุปมาตรการสำหรับผู้ถือบัตรคนสนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาจจะมีคำถามว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ทางรัฐบาลมีมาตรการอะไรออกมาเยียวยา

และช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรคนจนบ้าง และจะได้รับเงินเยียวยา และเงินช่วยเหลือทั้งหมดเท่านั้น

เนื่องจากปัจจุบันมีหลายมาตรการที่จะเข้ามาในช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ เราไปอัพเดทพร้อมๆกันเลยดีกว่า

ว่ามีมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้าง และผู้ที่ถือบัตรจะได้รับเงินเข้าบัญชีเท่าไหร่ เติมวงเงินเข้าบัตรคนจน 500 บาท

มาตรการเพิ่มวงเงินเข้าบัตรคนจนจำนวน 500 บ าทเพื่อใช้เป็นค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน

เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 โดยจะต้องใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนเท่านั้น และ

ไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ ซึ่งจะทำให้วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่เคยได้รับคนละ 200-300 บาท ตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด

ผู้ที่มีรายได้ต่ำ หรือน้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภค-บริโภค 300 บาท ต่อเดือน

และได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่ม 500 บาท ทำให้ยอดรวมเป็น 800 บาทต่อเดือน

ผู้ที่มีรายได้สูง หรือ มากกว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภค-บริโภค

และได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่ม 500 บาท ทำให้ยอดรวมเป็น 700 บาทต่อเดือน

สรุปคือ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่ถือบัตรคนจน จะได้รับเงินในส่วนนี้ 700-800 บาทต่อคน ตามเกณฑ์ที่กำหนด

มาตรการบรรเทาความเดือด ร้อนประชาชน หรือ เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ โครงการเราชนะ

มาตรการเยียวยาประชาชน ที่ได้รับความเดือนร้อน แจกเงินให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ 3,500 บาท

เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงเดือน มีนาคม 2564

โครงการเยียวยาเงินผ่าน เราชนะ สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีจำนวนอยู่ราวๆ 14 ล้านคน

โดยคนกลุ่มนี้ ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ เนื่องจากภาครัฐมีฐานข้อมูลลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว

ทำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงิน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ผ่านการโอนเงินเข้าบัตรเพื่อใช้สำหรับใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ

ทำให้ผู้ที่ถือบัตรคนจนในเดือนกุมภาพันธ์ มีสิทธิ์ได้รับเงินเข้าบัญชีสูงสุด 4,300 ในเดือนกุมภาพันธ์ และ เดือนมีนาคม 2564