เช็กเลย อนุมัติแล้ว 5 จังหวัดนี้ เตรียมล็อกดาวน์

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ในการประชุม ศบค. ว่า ที่ประชุมอนุญาติให้ล็อกดาวน์ 5 จังหวัด ตามคำแนะนำของ ดร. สาธิต ปิตุเตชะ ที่พื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่จังหวัด สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

โดยผู้ใช้เฟสบุ๊กชื่อว่า สาธิต ปิตุเตชะ หรือ ดร. สาธิต ปิตุเตชะ ได้โพสต์ข้อความพร้อมระบุถึงผลการประชมในครั้งนี้ว่า

“ผลการประชุม ศบค วันนี้”

ผมต้องขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรี และ ที่ประชุม ศบค. ที่ตัดสินใจตามข้อเสนอแนะของผมและกระทรวงสาธารณสุข ในการที่จะ ล็อกดาวน์ 5 จังหวัดที่มีตัวเลขการแพร่ของ CV-19 จำนวนมากและมีความเสี่ย งสูง ได้แก่ สมุทรสสาคร-ชลบุรี -ระยอง -จันทบุรี -ตราด

เราเข้าใจว่าทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ ทั้งความปกติสุขในชีวิตประจำวัน และทางเศรษฐกิจ

ประชาชนอาจไม่สะดวก รวมถึงข้อจำกัดในการเดินทาง และใช้ชีวิตปรกติ

แต่ถ้าไม่เลือกวิธีนี้ แทนที่เราจะได้รับผลกระทบระยะสั้นๆ แต่ถ้าแพร่ไปไกลในทุกจังหวัด และเอาไม่อยู่ เราจะได้รับผลกระทบระยะยาว และ ลำบากกันยาวนาน รวมถึงอาจ โ กล าหล กันทั้งหมด ในกรณีที่การร ะบ าดเป็นไปในวงกว้างเกินการควบคุม

ผมไม่อยากให้เราต้องพบกับสถานการณ์แบบนั้นครับ ขอให้ทุกคนเข้าใจ ถึงปัจจัยหลายๆด้านที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ต้องตัดสินใจ จะตำห นิอย่างไร ผมพร้อมรับคำเหล่านั้น และพร้อมอธิบายครับ

ขอบพระคุณบุคลากร ทางการแพทย์ทุกท่าน อสม. และประชาชนทุกคนครับ เราจะผ่านมันไปด้วยกันครับ

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ สาธิต ปิตุเตชะ