เช็กเลย! ประกันสังคม เปิด 5 ขั้นตอนยื่นเอกสารรับเงินชดเชย

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อวันที่ 5 ม.ค.64 มีรายงานว่า กระทรวงแรงงาน ได้ทำการประเมินผลกระทบ ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อภาครัฐต้องสั่งหยุดกิจการกว่า 6,098 แห่ง ทำให้มีลูกจ้างต้องหยุดงานกว่า 103,800 คน ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินประกันว่างงานเยียวย าให้ครึ่งหนึ่งของค่าจ้าง คิดจากเพดานเงินเดือน 15,000 บาท รวมไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ คาดว่าจะต้องใช้เงินเยียวย ากว่า 2,321
ล้านบาท

สำหรับขั้นตอนลูกจ้างผู้ประกันตนยื่นเอกสารรับเงินชดเชย มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

เข้าเว็บไซต์ ประกันสังคม www.sso.go.th เข้าไปดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้อง

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์และเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง

นายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิดหรือกรณีกักตัว และบันทึกในระบบ e-service แล้วส่งไปรษณีย์ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

ประกันสังคม พิจารณาข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

โอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างภายใน 5 วันทำการ

และสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือสายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง