เช็กราคาทอง ประจำวันที่ 1 ม.ค. 2565

ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 1 ม.ค.65 ราคาทองคำประจำวันนี้ขยับขึ้น 100 บ าท เมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายเมื่อวานนี้ โดยทองรูปพรรณข ายออกบ าทละ 29,250 บ าท อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวล า 09.25 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซนต์ ในประเทศ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 28,650 บ าท ข ายออกที่ราคาบ าทละ 28,750 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด ด้านราคาทองรูปพรรณ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 28,136.96 บ าท และมีราคาข ายออกที่ 29,250 บ าท ขณะที่ราคาทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,828.00 ดอลล าร์สหรัฐต่อออนซ์

สรุปราคาทองคำ วันที่ 1 ม.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

– รับซื้ อ บ าทละ 28,650 บ าท

– ข ายออก บ าทละ 28,750 บ าท

ทองรูปพรรณ

– รับซื้ อ บ าทละ 28,136.96 บ าท

– ข ายออก บ าทละ 29,250 บ าท

อย่างไรก็ตาม ราคาทองวันนี้ 1 ม.ค.65 ขยับขึ้นอีก ทองรูปพรรณข ายออกบ าทละ 29,250 บ าท