เชียงใหม่ มีคำสั่งปิดสถานบันเทิงทุกแห่ง 14 วัน เริ่ม 6 มกราคม 2564 พรุ่งนี้

หลายพื้นที่หลายจังหวัดในตอนนี้เริ่มมีมาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 มากยิ่งขึ้น บ้างประกาศล็อกดาวน์ บ้างประกาศปิดสถานที่ที่มีคนชุมนุมอย่างหนาแน่น แม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  ก็ยังกล่าวว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมติเห็นชอบมาตรการในส่วนการป้องกันของพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้ออกเป็นคำสั่งคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 1/2564 ซึ่งเป็นการออกโดยอาศัยแนวทางข้อกำหนดตามมาตรา 9 ซึ่ง ศบค. ได้มีประกาศและมีผลบังคับใช้เมื่อชวันที่ 4 ม.ค.ทั้งนี้ก็เพื่อการควบคุม ในพื้นที่เชียงใหม่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสั่งนี้มีประเด็นสำคัญในประเด็นที่ 1 เป็นมาตรการเกี่ยวกับสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ ห้ามใช้สถานที่เพื่อให้บริการตั้งแต่เวลา 23.00 น. จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ประการที่ 2 ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนผ่าน ไทยชนะ เท่านั้น จะไม่มีการเขียนในเอกสารใดๆ อีกทั้งสิ้นดังเช่นที่ผ่านมา ประการที่ 3 ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการให้เหลือ 75% ของมาตรฐานที่ สบค. กำหนดไว้ ประการที่ 4 การคัดกรองต้องให้เป็นมาตรฐานที่ ศบค. กำหนด นอกจากนั้นจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดงดเข้าใช้บริการ ประการที่ 5 ห้ามจัดให้มีการเต้น หรือยินยอมให้มีการเต้น ในส่วนของร้านอาหารประเภทปุฟเฟ่ที่ให้ลูกค้าดำเนินการเองให้งด โดยห้ามลูกค้าตักเอง ต้องจัดเป็นจานให้บริการ อีกประการห้ามใช้พื้นที่ในส่วนร้านอาหารบริโภค เครื่องดื่มแอลตั้งแต่เวลา 23 นาฬิกาเป็นต้นไป

นายเจริญฤทธิ์ฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 50 คน หากจำเป็นต้องมีการจัดต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าทีก่อน ซึ่งจะมีการมอบหมายอำนาจให้เจ้าหน้าที่กระจายไปอำเภอต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ส่วนการควบคุมการเดินทางของประชาชนที่จะเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ประการแรก ทุกคนที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทางต้องลงทะเบียนใน CM Chana สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุด จะต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน และหากมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจหาสารพันธุกรรม ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม

และการอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องอยู่ในมาตรการและคำสั่งของเจ้าพนักงานติดต่อ หากมีความจำเป็นต้องแสดงเหตุผลอันจำเป็นนั้น

นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับผู้ติด รายล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นราย 4 ในรอบหลังสุด และเป็นรายที่ 50 ของเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรายงานบ่ายวันนี้จากโรงบาลเอกชนแห่งหนึ่งรายงานผลยืนยันการตรวจของหญิงอายุ 25 ปี ตรวจพบติด

แต่ยังไม่ทราบชัดเจนว่ารับเชื้อมาจากที่ใด และจากไทม์ไลน์เบื้องต้นจากทีมสอบสวน พบว่า มีการเคลื่อนไหวไปในหลายๆ สถานที่ ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อจากสถานที่เหล่านั้น ขณะเดียวกันก็มีโอกาสแพร่ในสถานที่ดังกล่าวด้วยเช่นกัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าควบคุมโรคให้ได้โดยเร็วและยุติวงจรการแพร่โดยเร็วที่สุด โดยจะเริ่มต้นในการตรวจค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป

ล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดสถานบันเทิงทุกแห่งในเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ป้องกัน (เริ่ม 6 ม.ค. 2564)ผลการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงยืนยันติดเพิ่ม 1 คนเป็นรายที่ 51 เป็นเด็กเสิรฟของสถานบันเทิงวอร์มอัพคาเฟ่