เจ๊สุ อดีตนายทุนเงินกู้ ยกห นี้ คืนโฉนดให้ลูกห นี้ ร่วม 5 ล้าน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้มีผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณพล ใบเงิน ทนายความของ น.ส.สุพิชญ์ฌา อภิชัจฐ์โภคิน หรือ เจ๊สุ อดีตนายทุนเงินกู้น อกระบบ ได้ส่งมอบคืนโฉนดที่ดินแก่ลูกห นี้ 15 ราย

โดยในจำนวนนี้มีบางคนค้างชำระห นี้นานถึง 10 ปี บางรายจ่ายแต่เงินต้น บางรายไม่เคยใช้ห นี้แม้แต่บาทเดียว บางรายป่ว ยเป็นโร ครุมเร้าจึงไม่สามารถหาเงินมาใช้ห นี้คืนได้


ภาพจาก เรื่องเด่น เย็นนี้

โดย นายปัน ศรีวรสาร อายุ 87 ปี ลูกห นี้ของเจ๊สุ เปิดเผยว่า ตนกู้เงินเจ๊สุมาเมื่อปี 2554 จำนวน 2.5 แสนบาท แต่ไม่เคยใช้ห นี้เลยแม้แต่บาทเดียว เพราะหาเงินมาใช้ไม่ได้ ต่อมามีทนายความมาสอบถาม เห็นสภาพความเป็นอยู่แล้วคาดว่าตนคงไม่มีทางหาเงินมาจ่ายได้ เจ๊สุจึงตัดสินใจยกห นี้ทั้งหมด

ขณะที่ นายมนัส เสริมศักดิ์ศรี ลูกห นี้อีกคน เล่ าว่า ตนกู้เงินไปจำนวน 2 แสนบาท ส่งไปได้เพียง 1 แสนบาท จำเป็นต้องหยุดชำระ เพราะแม่ล้ มป่ว ย ตนจึงเข้าไปพูดคุยกับเจ๊สุ เจรจาประนอมห นี้ แต่เมื่อเจ๊สุทราบถึงภาระที่ตนแบกรับไว้ จึงยกห นี้ส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด ตนไม่คิดว่าเจ๊สุจะมีเมตตามากมายขนาดนี้


ภาพจาก เรื่องเด่น เย็นนี้

ด้าน เจ๊สุ เปิดเผยว่า ตนรู้สึกส งสารในชะตากรรมของลูกห นี้ 15 ราย เนื่องจากล้วนมีปั ญหาด้านการเกษตร และความเจ็ บป่ว ยของคนในครอบครัว

ประกอบกับที่ตนสวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรม แล้วพบว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในย ามตกทุ กข์ได้ย ากเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ตนจึงยกห นี้ที่รวม ๆ กันแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ให้แก่ลูกห นี้ทั้งหมด