เจ้าหน้าที่ เสียวแว๊ป หลังกำลังโหลดภาระใต้เครื่องบิน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยล ต่างติ ดตาม และต้องบอกว่า ทำไปได้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มกราคม เพจ เรื่อ งเด่นเย็นนี้ ช่อง3 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

ตกใจหมดเลย วอนผู้โดยสารสน ามบิน ห่อหุ้ม ไอ้ไข่  มิดชิด เจ้าหน้าที่หวิดขวัญกระเจิง

เพจเฟซบุ๊ก บันทึกไม่ลั บของคนขั บเครื่องบิน โพสต์ภาพพร้อมข้อความ

ใครไปนครศรีธรรมราชเพื่อไหว้ตา ไข่ และบูช า กลับมาด้วยความศรัทธา

รบกวนช่วยห่อตาไข่ให้มิด ชิดสักนิดนะครับ ห่อมาแบบนี้เ จ้าหน้าที่จะตกใจวิ่งหนีกระเจิงกันหมดครับ

นอกจากนี้ยังมีคำแน นำสำหรับผู้ที่จะโหล ดสิ่งของสัม ภาระใต้ท้องเครื่องบิน อ าทิ อุปกรณ์กีฬาขนาดใหญ่

เช่นกระดานโต้คลื่น ถุงกอล์ฟ หรือเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ รบกวนท่านผู้โดยสารต รวจสอบกับสายการบินที่ท่านจะเดินท างก่อนนะครับว่าสามาร ถโหลดได้หรือไม่

ขอบคุณเรื่องราวดีๆ จากเพจ บันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบิน

โพสต์ดังกล่าว

เป็นใครก็ตกใจ

อย่าหาทำ

เล่นซะเหมือนเลย

 

ที่แท้ก็ตาไข่นี่เอง

อย่างไรก็ขอให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัย ตาไข่คุ้มรองครับ