เจอคลิป ลุงพล ปรับภูมิทัศน์ลานพญานาค

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างให้คว่ามสนใจ และต้องบอกว่า ไปกันใหญ่แล้ว  ล่าสุด วันที่ 30 มกราคม 2564 พบภาพจากการถ่ายทอดสดของเหล่าบรรดายูทูบเบ อร์ที่ประจำการที่บ้านลุงพลได้ถ่า ยภาพ

และเห็นว่าลุงพลพร้อมเหล่ายูทู บเบอร์ได้ช่วยกันตัดต้นไม้เพื่อปรั บพื้นที่สร้างพญานาคซึ่งเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ชี้ชัดว่า มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และป่าสงวน

 

ทั้งนี้ คลิปช่องยูทูบชื่อชาญชัย กินให้อ้วนรวย ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 3.93 แสนคนได้ถ่ายทอดสดเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2563 เป็นกิจกรรมที่ลุงพลตัดต้นไม้จำนวน 4 ต้น เพื่อปรับพื้นที่เตรียมสร้างองค์พญานาค


จากคลิปจะเห็นได้ว่าลุงพลได้ใช้เลื่อยตัดไม้เป็นเวลาประมาณ 3 นาที ต้นไม้ก็ล้ม โดยมีบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์วิ่งมาแสดงความดีใจ พร้อมพูดเล่นกันกับลุงพลอย่างสนุก โดยต้นไม้ดังกล่าวระบุว่าเป็นต้นกระถินป่า อยู่ข้างศ าลเจ้าแม่โสภีที่ตั้งเดิม ซึ่งค ลิปนี้เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ยืนยันว่าลุงพลได้กระทำควา มผิ ดในการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และป่าสงวนฯ

โดยก่อนหน้านี้เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมโดย นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ได้นำคลิปอีกคลิปที่ถ่ายทอดสดโดยช่องยูทูบ (ช่องจิมมี่เรื่องจริง) มาเผยแพร่ โดยระบุว่า บุคคลที่ร่วมตั ดต้นไม้ตามคลิปนี้ ทางชมรมฯ จะส่งหลั กฐานให้พนักงานสอ บสวนดำ เนินค ดีอาญาทุกคน และเป็นที่มาของการแจ้งข้อกล่าวหา รวม 3 ข้อหา ในความผิด 2 พ.ร.บ. ได้แก่ พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 54 (30)

ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา 55 ผู้ใดครอบครองป่าที่ได้ถูกแผ้วถางโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตราก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้แผ้วถางป่านั้น และตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 โดยใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ และทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวน