เคลียร์แล้ว รัฐฯแจงมาตรการ เราชนะ เหตุได้แค่ 7000 น้อยกว่าครั้งก่อน

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการ เราชนะ ที่เป็นมาตรการที่รัฐบาลแจกเงินเยียวย า CV-19 ให้กับประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆ คนคงจะคลายความสงสัยไปแล้วกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่จะได้รับเงินคนละ 7,000 พร้อมทั้งการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในครั้งนี้ ทว่ายังมีอีกหนึ่งคำถามที่คาใจใครหลายๆ คนอีก ว่าทำไมมาตรการนี้ประชาชนถึงได้รับเงินเยียวย าน้อยกว่าครั้งที่แล้ว

ซึ่งล่ าสุด นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน ได้กล่ าวถึงประเด็นดังกล่ าวหลังหารือกับนายกรัฐมนตรีว่าได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเกี่ยวกับความพร้อมของโครงการเยียวย าประชาชนในมาตรการเราชนะ ซึ่งในสัปดาห์หน้ากระทรวงการคลังจะเสนอรายละเอียดทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาวิจ ารณ์การเยียวย าในครั้งนี้ว่าใช้งบประมาณน้อยกว่ารอบที่แล้ว และดำเนินการเยียวย าเพียง 2 เดือนนั้น นายสุพัฒนพงษ์ กล่ าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ CV-19 รอบนี้มีความแตกต่างจากรอบแรก ยังไม่ถึงขั้นต้องล็อกดาวน์ภายในประเทศเหมือนรอบแรก เพราะครั้งนี้เราได้เรียนรู้ โดยมีการควบคุมได้ดีในรูปแบบเบาไปหาหนัก

และการลดระดับจากหนักไปหาเบา รวมถึงการเรียนรู้และปรับตัวของภาคประชาชนเอง ทำให้รัฐบาลเลือกที่จะไม่ล็อกดาวน์ประเทศอีก ทำให้ธุรกิจทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้ ดำเนินชีวิตได้แทบปกติ มีเพียงเฉพาะปัญหาของร้านอาหารที่มีการกำหนดระยะเวลาให้ปิดในเวลา 21.00 น. ทำให้การพิจารณาเยียวย าในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อน

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังกล่ าวว่า งบประมาณส่วนนี้จัดสรรให้เป็นงบบูรณาการของแต่ละจังหวัด ไปพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทดแทน ที่ต้องการกระจายไปทั่วประเทศ สำหรับช่วยเหลือ ลดรายจ่ายของประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น โดยยืนยันว่างบประมาณส่วนนี้จะกระจายไปถึงพื้นที่ข าดแคลนพลังงาน ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง

เช่น บนดอย ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ด้วย ทั้งการสร้างสถานีพลังงานชุมชน ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวมถึงโครงการสูบน้ำบาดาลจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะมีการจัดสรรงบประมาณในปีต่อ ๆ ไปอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อความมั่นใจให้กับท้องถิ่นในการร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน

อย่างไรก็ตาม สำหรบโครงการ เราชนะ ผู้ที่ได้รับสิทธิ จะได้รับเงินเดือนละ 3,500 บาท 2 เดือน รวมทั้งโครงการเป็น 7,000 บาท