เกือบพันราย ศบค. แถลงสถานการณ์วันนี้ พบติดเพิ่มอีก 930 ราย

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ศบค. แถลงสถานการณ์ CV-19 วันนี้ 30 ม.ค. 64 พบผู้ติดเพิ่ม 930 ราย ยอดติดยืนยันสะสม 17,953 ราย รั กษาหายอีก 109 ราย


ศูนย์ข้อมูล CV-19

เมื่อเวล า 11.30 น. วันที่ 30 ม.ค. 2564 แ พทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจา ยของ CV-19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติด CV-19 ในประเทศไทย เป็นดังนี้

พบติดเพิ่มวันนี้ รวม 930 ราย

ผู้ติดยืนยันในประเทศ 916 ราย

ติดจากต่างประเทศ 14 ราย

รักษ าหายเพิ่มขึ้น 109 ราย

กลับบ้านแล้ว 11,505 ราย


ศูนย์ข้อมูล CV-19

อยู่ระหว่างรักษ าตัว 6,371 ราย

ยอดผู้ติดยืนยันสะสม 17,953 ราย นับเป็นรายที่ 17,024 – 17,953

ไทยอยู่อันดับ 118 ของโลก

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19