เกินเยียวย า ลุงพลหนักแล้ว กินเปลือกไม้โชว์สื่อ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่ างมาก หลังลุงพลก่อเรื่องล่ าสุด จะเข้าจัดการนักข่าว ต่อมายังก่อเรื่องไม่จบยังล้ อเลี ยนเจ้าหน้าที่ป่าไม้


โพสต์ดังกล่ าว


โพสต์ดังกล่ าว

หลังเข้ามาพิสูจน์ต้นตะเคียน โดนเพจเฟซบุ๊กดังกล่ าวได้โพสต์ข้อความระบุว่า ล่ าสุด ล้อเลี ยนเจ้าหน้าที่ป่าไม้


ความคิดเห็นชาวโซเชียล


ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ทำท้ าพิสูจน์ไม้ กินเปลือกไม้โชว์แล้วถุ ย ใส่กล้อง YTBหั วเร าะข บขั น