เกาะล้าน ประกาศล็อกดาวน์แล้ว ขอให้นักท่องเที่ยวรีบออกจาดพื้นที่ ภายในวันนี้ทันที

เนื่องด้วยสถานการณ์ CV-19 ส่งผลให้หลายพื้นที่ประกาศล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่จายในวงกว้าง ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ข่าวสารเกาะล้าน ได้ออกมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ของ CV-19 ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 มกราคม 2564 ดังนี้ มาตรการที่พักและรีสอร์ท

ที่พักรีสอร์ทต่าง ๆ ขอให้เคลียร์นักท่องเที่ยวออกทั้งหมดภายในวันที่ 4 มกราคม 2564 และงดรับนักท่องเที่ยวชุดต่อไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย

อีกทั้ง ให้ผู้ประกอบการแจ้งนักท่องเที่ยว หลังจากเดินทางกลับไปแล้วถ้ามีอาการหรือพบว่ามีการติด CV-19 กรุณาแจ้งกลับมาที่เกาะล้านด่วน มาตรการการเดินทางของคนในพื้นที่

งดการเดินทางของคนในพื้นที่ทั้งหมด (ควบคุมการเข้าออก 100%) โดยมีการปฏิบัติตนดังนี้

– หากมีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถเดินทางได้แต่จะต้องป้องกันตัวเอง ตามมาตรการป้องกัน 100%

– ตรวจบัตรประชาชน + สติ๊กเกอร์โควิด ที่จุดคัดกรองพัทยา

– ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เกาะล้าน สามารถนำบัตรประชาชนไปติดสติ๊กเกอร์ได้ที่ศูนย์อำนวยการท่าเรือ (สติ๊กเกอร์อันเก่าใช้ได้)

หากมีบุคคลภายนอกเกาะล้านมีความประสงค์เข้ามาทำกิจธุระในพื้นที่เกาะล้าน จะต้องแจ้งขออนุญาต ณ ศูนย์อำนวยการ CV-19 ท่าเรือ และจะต้องมีบุคคลในพื้นที่เกาะล้านรับรอง

ให้ประชาชนในพื้นที่เกาะล้าน สังเกตอาการตัวเองเบื้องต้น หากมีอาการ ภายใน 14 วัน เช่น ไอ ไข้ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส และเหนื่อย หอบ ให้ติดต่อศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน หรือ โทร 038-434144

การปฏิบัติตัวในพื้นที่เกาะล้าน

– หากไม่จำเป็นควรงดออกจากบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการติด เชื้อและแพร่ เชื้อ

– งดการรวมตัวกันของประชาชนเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นต้องแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา

– ห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 22:00 น ถึง 05.00 น.

– ห้ามหาบเร่แผงลอย คนขายลอตเตอรี่ จากฝั่งพัทยาเข้าพื้นที่เกาะล้านโดยเด็ดขาด

– ไปรษณีย์ ขนส่งเอกชน ให้นำจ่ายจดหมายหรือพัสดุที่ท่าเรือหน้าบ้านเท่านั้น (สถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้)

ข้อปฏิบัติเรือโดยสารและเรือสปีดโบ๊ท

– เรือสปีดโบ๊ทข้ามฟากพัทยา-เกาะล้าน งดให้บริการโดยเด็ดขาด

– หากมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เรือสปีดโบ๊ท ข้ามฟาก พัทยา-เกาะล้าน สามารถขออนุญาตได้เป็นรายกรณี ณ ศูนย์อำนวยการ CV-19 ท่าเรือ

เรือโดยสาร ปรับเวลาวิ่งวันละ3เที่ยว ดังนี้

– ออกจากพัทยา เวลา 07.00/12.00/18.00 น.

– ออกจากเกาะล้าน เวลา 07.00/12.00/17.00 น.

– เรือขนส่งอาหารสดช่วงเช้า ห้ามมิให้บุคลคนอื่นโดยสารมากับเรือโดยเด็ดขาด

ข้อปฏิบัติร้านอาหาร

– ร้านอาหาร ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้นงดนั่งทานที่ร้านโดยเด็ดขาด ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน

– งดเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทุกกรณีโดยเด็ดขาด

– ให้ประชาชนในเกาะล้าน บังคับใช้คำสั่งประกาศของจังหวัดชลบุรี ทุกฉบับ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เกาะล้าน อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 28 จังหวัดที่ทางรัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เนื่องจากแนวโน้มตัวเลขผู้ติดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง