ฮือฮา ศบค. เผยวันนี้ ไทยพบผู้ติดรายใหม่เพิ่มเยอะกว่าทุกครั้ง ที่เคยมีมา

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 1 ม.ค. พบ ผู้ติดรายใหม่ 279 ราย ยืนยันสะสม 7,163 ราย หายแล้ว 4,273 ราย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. เปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ติดวันนี้ถือว่าเป็นนิวไฮด์ ซึ่งกราฟเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่อง ตั้งแต่พบการแพ ร่กระจาย ที่ จ.สมุทรสาคร

โดยพบว่า ผู้ติดมีประวัติเชื่อมโยง สมุทรสาคร 3 ราย ระยอง 2 ราย ชลบุรี 1 ราย สถานบันเทิง สถานที่เสี่ ย ง อาชีพเสี่ ยง 16 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวน 235 ราย ชาวต่างด้ าวยังสอบสวนเชิงรุก พบผู้ติดอีก 16 ราย

ทีมสอบสวนกำลังเร่งสอบประวัติ และติดตามเพื่อแจ้งพื้นที่เสี่ ย งอย่ างต่อเนื่อง โดยส่วนที่ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ย ง อย ากให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่ างเคร่งครัด จังหวัดที่มีรายชื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ ย ง ตั้งแต่วันนี้ไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ แต่ต้องเข้มงวดกับการใช้ชีวิตมากกว่าปกติ เพื่อร่วมกันลดการแพ ร่กระจายลง

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อป้องกันการแพ ร่กระจายของ CV-19

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19