อ่านเลย บอกทุกขั้นตอนลงทะเบียน คนละครึ่ง รอบเก็บตก20 มกรานี้ 1.3 ล้านสิทธิ์

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อกระทรวงการคลังสรุปตัวเลขผู้ใช้สิทธิ์ในมาตรการคนละครึ่ง เฟส 2 จำนวน 5 ล้ านคน ที่ครบกำหนดต้องใช้จ่ ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 ม.ค.2564 มียอดใช้จ่ ายรวม 4.12 ล้ านคน คงเหลือผู้ไม่ใช้สิทธิ์ ประมาณ 8.8 แสนคน เมื่อรวมกับโครงการระยะที่ 1 จำนวน 10 ล้ านคน มีผู้ใช้สิทธิ์รวม 13.66 ล้ านคน คงเหลือผู้ไม่ใช้สิทธิ์ประมาณ 1.34 ล้ านคน

กระทรวงการคลังจะนำตัวเลขผู้ไม่ใช่สิทธิ์ คนละครึ่งที่เหลือทั้งหมด เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 19 ม.ค.นี้ เพื่ออนุมัติให้นำมาเปิดลงทะเบียนใหม่ รอบเก็บต กในวันที่ 20 ม.ค. และเริ่มใช้จ่ ายได้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.64 ผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งรัฐบาลสมท บให้คนละ 3,500 บาท สามารถใช้จ่ ายได้ถึงวันที่ 31 มี.ค.2564

สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียน เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามวันและเวล า รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ มีดังนี้

วันที่ 20 ม.ค.64 เป็นต้นไป รัฐบาลเปิดให้เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่เวล า 06.00 23.00 น.

วิธีการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้สิทธิ์

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เลือก ลงทะเบียน (ปุ่มสีเหลือง)

กดปุ่ม ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน (สีแดง)

กดยอมรับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

กรอกข้อมูลชื่อ-สกุล

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน

วัน เดือน ปีเกิ ด หากมีเฉพาะเดือน และ ปีเกิ ด หรือปีเกิ ด อย่ างเดียว ให้คลิกตามนั้น

กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดตั้งแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

กรอกอีเมล (ถ้ามี)

จะได้รับ OTP ผ่าน SMS หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกตัวเลขที่ได้รับลงไป

รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน ยืนยันภายใน 3 วัน ติดตั้งแอพพลิเคชัน เป๋าตัง และยืนยันตัวตน

หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วันจะถูกตั ดสิทธิและเปิดสิทธิให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเพิ่มโครงการคนละครึ่ง รัฐบาลจะช่วยจ่าย 50เปอร์เซ็น ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน ต่อคน หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500 บาทต่อคน ตลอดระยะเวล าโครงการ