อ่วมอีก สมุทรสาคร เจอติดเพิ่ม ยอดพุ่งถึง 792 ราย

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว สำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ของประเทศไทยในตอนนี้ยังพบผู้ติดต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร ที่ยังพบผู้ติดรายใหม่จนต้องทำการตรวจเชิงรุก

ปูพรมตรวจอย่ างละเอียดจนพบผู้ติดจำนวนมาก ล่ าสุดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์ CV-19 ในจังหวัด ณ เวล า 24.00


ตรวจ CV-19 สมุทรสาคร

โดยระบุว่า ตรวจพบผู้ติดรายใหม่ 792 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 714 ราย เป็นคนไทย 3 ราย ต่างด้าว 711 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดจากการตรวจในโรงพย าบาล 78 ราย คนไทย 26 ราย และต่างด้าว 52 ราย

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน งดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ย งเพื่อความปลอดภั ย