อุตุฯ แจงข่าวลื อ อากาศหนาวลดฮวบฮาบ ไม่เป็นความจริง อย่าหลงเชื่อ

วันที่ 15 มกราคม 2564 กองพย ากรณ์อากาศ กรมอุตุฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ออกเอกสารข่าวชี้แจง เรื่อง ข่าวลื อเรื่องมีอากาศหนาว อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ วที่เผยแพร่ตามสื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้

ตามที่มีสื่อสังคมออนไลน์ ได้มีการเผยแพร่ข้อความแจ้งเตือนว่า ว่า ด่วน กรมอุตุไม่เคยพย ากรณ์แบบนี้ในรอบ 5 ปี คลื่นความหนาวแผ่ปกคลุมประเทศไทยทุกภาคตั้งแต่ 24.00 น. คืนนี้เป็นต้นไป โดยภาคเหนือ และ อีสาน ลดลง 10 ถึง 12 c กรุงเทพ 8-10 c มากสุดในรอบ14ปี อีกราว 12 ชั่วโมงนับถอยหลัง ฝนจะเทภาคเหนือและอีสาน ตามด้วยลมแรง แล้วอุณหภูมิจะลดลงเต็มๆ

เตรียมพร้อม รับมือด้วยกับ extreme weather change ส่งต่อครับ พายุฤดูร้อนกำลังจะเข้า กรุงเทพฯ และปริมณฑล นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี เวลาประมาณ 22.00 น. คืนนี้ครับ ขอให้ทุกท่าน หลีกเลี่ ยงการเดินทางในช่วงคืนนี้ และเตรียมเทียนและไม้ขีดไว้ เพราะอาจจะเกิดไฟฟ้าดั บได้และพรุ่งนี้คาดว่าฝนจะตกหนักทั่ว กทม. และปริมณฑลมีอุณหภูมิลดลงอย่างฮ วบฮาบ นั้น

กรมอุตุนิยมวิทย าขอชี้แจงว่า ข้อความนี้เป็นเท็ จ และเป็นข้อความที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาก่อน ข้อความข้างต้นมิได้มีแหล่งที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทย า อากาศขณะนี้ไม่มีการประกาศแจ้งเตื อน อากาศ รุ น แ รง แต่ประการใด และไม่ระบุวันเวลาที่ชัดเจน กรมอุตุนิยมวิทย ากำลังจะพิจารณาดำเนินการเอาผิ ดกับผู้เผยแพร่ข้อความดังกล่ าว

ขอให้ประชาชนอย่าได้หล งเชื่อ อย่าได้ส่งต่อข้อความดังกล่ าว เพื่อมิให้เกิดความสั บสนและตื่นตระห นก ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทย าและหน่วยงานราชการเท่านั้น

ที่มา กรมอุตุฯ