อึ้ง หนุ่มสอบใบขับขี่ หมดเงินเป็นแสน หลังสอบตก 157 ครั้ง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮื อฮาเป็นอย่ างมาก เมื่อหนุ่มอังกฤษ วัย 42 ปี ที่ได้ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของสถิติจำนวนครั้งผู้ที่ไ ม่ผ่านการทดอสอบด้านทฤษฎีสูงอย่ างน่าตกใจ เป็นการนับจำนวนครั้งผู้เข้าสอบมากที่สุดในประเทศ

เพราะเขาได้สอบต กการทำใบขับขี่ทั้งหมด 157 ครั้ง เสี ยค่าใช้จ่ายในการสอบสูงถึง 1 แสน 2 หมื่นบาท

จากการสอบต กหล ายครั้ง เขาจึงถูกขนานนามจากสื่อหล ายสำนักเลยว่า เป็นนักขับขี่ที่แ ย่ที่สุดในโลก แต่ในมุมกลับกัน ผู้คนต่างมากกลับคอยให้กำลังใจเขา และมองว่าเขาคือตัวอย่ างของความพย าย าม

ซึ่งต่อมาในการทดสอบใบขับขี่ครั้งที่ 158 เขาไม่ละความพย าย าม ได้ทำการทดสอบใบขับขี่อีกครั้ง จึงประสบผลสำเร็จ แม้จะเสี ยเป็นแสน แต่ก็สู ้ไม่ถอย

เรียกได้ว่าความพย าย ามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆ

คลิป

ขอบคุณที่มา odditycentral