อินเดีย หนาวยะเยือก -8 องศา หิมะตกหนาทำเครื่องบินหยุดชะงัก

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64 เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิสภาเตื อนภั ยพิบั ติแห่งชาติ ได้มีการเผยภาพเมืองศรีนาการ์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐทางเหนือสุดของประเทศอินเดีย

ตั้งอยู่ในหุบเขาแคชเมียร์ บนฝั่งแม่น้ำเฌลัม สภาพอากาศหนาวจั ด อุณหภูมิ-8 องศาเซลเซียส ทำสถิติหนาวที่สุดในรอบ 25 ปี โดยในวันที่ 14 ม.ค. เมืองศรีนาการ์ ถูกบันทึกอุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็ง ต่ำสุด-8 องศาเซลเซียส


อินเดีย หนาวสุดในรอบ 25 ปี

ประชาชนตื่นขึ้นมาพร้อมกับก๊อกน้ำที่เป็นน้ำแข็ง ถนนลื่น ขณะที่สนามบินศรีนาการ์เครื่องบินเครื่องยนต์ประส บปั ญหาใหญ่เพราะติดภูเขาหิมะ ส่วนเรือก็ประส บปั ญหาไม่สามารถออกแล่นได้ เพราะแม่น้ำเปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง


อินเดีย หนาวสุดในรอบ 25 ปี


อินเดีย หนาวสุดในรอบ 25 ปี

ทั้งนี้ เมืองศรีนาการ์ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่ง สวยจนกระทั่งจึงถูกขนานนามว่า Heaven on Earth หรือ สวรรค์บนดิน ทั้งเมืองยังปกคลุมไปด้วยหิมะ โดยในฤดูหนาวตั้งแต่พฤศจิกายน-มีนาคม จะพบกับประสบการณ์หิมะตก เหมาะสำหรับกิจกรรมทางกีฬา


อินเดีย หนาวสุดในรอบ 25 ปี


อินเดีย หนาวสุดในรอบ 25 ปี

อย่างไรก็ตาม ขอให้ชาวอินเดียดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ หนาวๆแบบนี้อาจทำให้ไม่สบ ายได้

ขอบคุณ มูลนิธิสภาเตื อนภั ยพิบั ติแห่งชาติ