อาคเนย์ประกันภัย ประกาศ เลิกกิจการแล้ว

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบรหาร เครือไทยโฮลดิ้งส์ หรือ TGH ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เรืองการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลิกกิจการอาคเนย์ประกันภัย หลังกลุ่มTCC ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้จ่ายสินไหมทดแทนประกันภัย CV-19

ให้อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัยแล้วกว่า 9,900 ล้านบาท

และทำให้อาคเนย์มีสินทรัพย์สุทธิคงเหลือกว่า 1,800 ล้านบาท และยังสามารถดำรงอัตราส่วนของเงินกองทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 170

ทั้งนี้มติดังกล่าวออกมาหลังจากที่เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมกันและเห็นพ้องให้ยกเลิกกิจการ

อาคเนย์ประกันภัยโดยสมัครใจ

และคืนใบอนุญาตประกอบกิจการต่อนายทะเบียนตามมาตรา 57 และ 57/1 แห่งพ.ร.บ.ประกันวินาศภัยพ.ศ. 2535 และที่ประชุมไม่เห็นด้วยที่จะให้โอนกิจการอาคเนย์ประกันภัยให้กับบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม TGH ทำหนังสือแจ้ง ตลท. เลิกกิจการอาคเนย์ประกันภัย หลังกลุ่มTCC จ่ายค่าสินไหม CV-19 ไปแล้วกว่า 9.9 พันล้าน