ออมสิน เปิดให้กู้ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีคนค้ำ สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายระลอก 2 ในไทย ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบมากมายจากสถานการร์ดังกล่าว จนรัฐบาลต้องออกมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนออกมา จากผลการประชุม ครม. ซึ่งมีคำสั่งให้กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ระลอกใหม่ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบระลอกใหม่ของcv เป็น 5 มาตรการ สำหรับประชาชนทั่วไป SME สินเชื้อดอกเบี้ยต่ำ และ เพื่อการท่องเที่ยว

5 มาตรการเยียวยา

1 . สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบหรือ สินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก

มีคุณสมบัติดังนี้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน

มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ได้รับผลกระทบ

2. โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

มีคุณบัติดังนี้

เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน

ได้รับผลกระทบ

ทั้ง 2 โครงการขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 นี้เป็นต้นไป

3. SMEs กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี ดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี

4. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือ SMEs กู้วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน กลุ่มท่องเที่ยว, นวดสปาแผนไทย, Supply Chain และ Homestay ดอกเบี้ย 3.99%

5. Soft Loan สถาบันการเงินปล่อยให้กับผู้ประกอบการวงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ Supply Chain ดอกเบี้ย 2% ต่อปี